Business consulting logo

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ
- најголемиот сервис за објавување на конкурси за грантови на донаторски програми 

ПРОЕКТОРАТ  како сервис за полесен пристап до грантови започна со објавување во септември 2017. 

Станува збор за отворен сервис во Македонија, кој е меѓу ретките во регионот и кој е бесплатен.  Во ПРОЕКТОРАТ на почеток на секој месец се  претставуваат активните конкурси за грантови со аплицирање на предлог проекти од различни донаторски програми на ЕУ (IPA II/III, Erasmus+, Creative Europe, Erasmus+, Europe for Citizens, Horizon 2020 , итн), програмите на агенциите за меѓународен развој (УСАИД, SIDA, SDC , итн), амбасадите и другите странски и домашни грант програми (ФИТР, CIVICA Mobiliats, ФООМ, итн.)  

ПРОЕКТОРАТ за месец март 2021

Во овој преглед на ПРОЕКТОРАТ за април 2021 содржи, поместуваме  вкупно 95 активни конкурси за грантови, од кои 35 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, амбасади, други донаторски агенции, регрант програми,), 18 грант програми на Erasmus за 2021 година и 9 конкурси на Horizon Europe.  

 

Објавуваме и повици за грантови за социјални претпријатија и како и награди/предизвици за иновациите. Ќе може да се видат и 10 повици за мали и средни претпријатија и за стартапи. 

 

Copy of Untitled.png

ПРОЕКТОРАТ за месец март 2021

Мартовското издание на ПРОЕКТОРАТ содржи вкупно 77 активни конкурси за грантови, од кои 39 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, COSME, Horizon 2020/Europe, Erasmus/+, други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн). 

 

Во овој преглед има и 24 повици за социјални претпријатија и како и награди/предизвици за иновации. Ќе може да се видат и 14 повици за мали и средни претпријатија и за стартапи. Види ја листата на грантови ТУКА

Напредна обука за ЕУ проекти (3).png
Copy of ПРОЕФЕКТ со рака (1).png

ПРОЕКТОРАТ за месец февруари 2021 претставува 70 активни конкурси за грантови и тоа 45  конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, COSME, Horizon 2020/Europe, Erasmus/+, други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн). 

Во овој преглед има и 17 повици за социјални претпријатија, а ќе може да се видат и 8 повици за мали и средни претпријатија и за стартапи.

Во првиот месец на 2021 година, јануарскиот ПРОЕКТОРАТ Ви донесува вкупно 115 активни конкурси за добивање грант и тоа избор од 54 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, COSME, Horizon 2020 , други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн). 

Во овој преглед поместуваме за 21 повици за социјални претпријатија, а ќе најдете и 15 повици за мали и средни претпроијатија и за стартапи. Во единствениот преглед кај нас на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 поделени се 25 конкурси во 6 области со крајни рокови до март 2021 година. 

Happy New Year (2).png
ФИТР (17).png

Во последниот месец на оваа многу чудна 2020 година, ПРОЕКТОРАТ Ви донесува вкупно 92 активни конкурси за добивање грант и тоа 26 конкурси во единствениот преглед кај нас на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 поделени во 7 области со крајни рокови до февруари 2021 година, 9 повици за мали и средни претпроијатија и за стартапи, како и 12 повици за социјални претпријатија.

Ќе најдете и избор од 56 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, COSME, Horizon 2020 , други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн).

Во изданието на Проекторат за ноември преставуваме вкупно 101 активни грантови и тоа 26 конкурси во ексклузивното издание на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 поделени во 7 области со крајни рокови до февруари 2021 година, 11 повици за мали и средни претпроијатија и за стартапи, како и 16 повици за социјални претпријатија. На самиот почеток е избор од дури 48 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon 2020 , други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн). Види ја листата на грантови ТУКА

Роденденското триесет и шесто издание на ПРОЕКТОРАТ за месец Октомври 2020, го објавуваме токму на датумот кога пред три години (2017) започнавме со овој сервис за полесен пристап до грантови . Изградивме комплетно отворен сервис во Македонија, кој е меѓу ретките во регионот кој е бесплатен, а ПРОЕКТОРАТ ќе остане отворен сервис за сите, каде што ќе претставуваме активни конкурси за грантови со аплицирање на предлог проекти од различни донаторски програми . Во листата за октомври 2020објавуваме 49 конкурси, додека во ексклузивното издание на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 презентираме 35 повици за грантови во поделени во 6 области со крајни рокови до јануари 2021 година. Види ТУКА

© 2018 by ​Proefekt Inovo.  Proudly created with Wix.com