top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Обука, менторство и коучинг за развојот на креативноста и иновативните решенија во 

·       организациските проблеми 

·       Обука, менторство и коучинг заподобрување на критичкито размислување

·       Обука, менторство и коучинг за Развој на социјална иновативност

·       Обука, менторство и коучинг за Системско размислување и Акционо  истражување 

Следна услуга: Лидерски и менаџмент вештини

bottom of page