top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ПАРТНЕРСТВА, СОРАБОТКИ, ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Обука и консултантски услуги за  при организирањето на кампањи за застапување 

·       Обука и консултантски услуги за формирање и одржување на ефективни  партнерства 

·       Обука и консултантски услуги за работа во коалиции и мрежи

Следна Услуга: Ефективна работа на фондации и грант програми 

bottom of page