top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Обука, менторство и коучинг за планирање и работа на социјалните претпријатија

·       Консултантски услуги за подготовкка на социјален бизнис план 

·       Подготовка на оценки и одредување на влијанието на социјални претприја-тија (социјална ревзија) 

·       Менторство, коучинг или консултантски услуго при планирање на продажба на услуги 

·       од непрофитни организации 

·       Консултантски услуги за трансформација на правен субјект во  социјално претпријатие 

 

Следна услуга: Вештини за водење средби и обуки  

bottom of page