Business consulting logo

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА ДЕКЕМВРИ 2020
Во декемврискиот ПРОЕКТОРАТ од над 90 конкурси за грант, повеќето се со крајни рокови во 2021!
ФИТР (17).png

Во последниот месец на оваа многу чудна 2020, ПРОЕКТОРАТ Ви донесува вкупно 92 активни конкурси за добивање грант и тоа 26 конкурси во единствениот преглед кај нас на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 поделени во 7 области со крајни рокови до февруари 2021 година, 9 повици за мали и средни претпроијатија и за стартапи, како и 12 повици за социјални претпријатија.

Ќе најдете и избор од 50 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, COSME, Horizon 2020 , други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн). Доколку сакате да се запознаете и подетално со овие повици, бидете дел од бесплатниот онлајн кус семинар на 1 декември 2020 од 17:30 -19:00. Пријавување во ZOOМ сесијата овде: https://tinyurl.com/proektorat-11-20 .

Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед!

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

​1. ПОВИК НА ФОНДОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА на Обединетите Нации (UNDEF) за кофинансирање на проектите кои ја шират и поддржуваат демократијата (рок:

1/12/2020) https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

 

2. Јапонска програма за глобална програма за грант за животна средина (Рок : 2/12//2020) https://www.erca.go.jp/jfge/english/wwd/grants.html

 

3.УНИЦРИ повик за проекти за грантови: Иницијатива за спречување насилен екстремизам (9/12/2020) http://unicri.it/News/Call-Grant-Sport-Values-Prevent-Violent-Extremism

 

4. Европска Комисија бара предлог проекти за спречување на трговија со оружје (Рок:10/12/2020) https://bit.ly/2H9hJo2

 

5. Програма за специјални истражувачки грантови за расна еднаквост (Рок: 15/12/2020) https://www.spencer.org/grant_types/racial-equity-special-research-grants

 

6. НОВ повик на Microsoft за доделување грантови за AI за пристапност „Паметни градови и транспорт“ (Рок: 15/12/2020) https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility-grants

 

7. One Young World Покана за предизвикот Lead2030 за SDG15 (18/12/2020) https://www.oneyoungworld.com/lead2030/challenge-sdg15

 

8.Фонд за иновации за применети истражувања и проценки: 1 круг (Рок: 21/12/2020)  https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329902 

 

9. НОВ повик на USAID: Ангажирање на приватниот сектор и пазарно базираниот развој (Рок: 24/12/2020)  https://bit.ly/2TiWdjt

 

10. ЕУ за општини. Подобрување на услугите на локалната самоуправа преку иновативни концепти.(Рок: 30/12/2020) https://tinyurl.com/eu-4-municipalities

11. Програма за глобални грантови (ГГП) за проекти кои ги подобруваат податоците за јавното здравство (Рок: 5/01/2021) https://www.d4hglobalgrantsprogram.org/process

 

12. National Endowment for Democracy (NED) објавува нов повик за пднесување на грантови (Рок: 11/01/2020) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

13. Програма Наука за мир и безбедност на НАТО (SPS) (Рок: 15/01/2021) https://www.nato.int/cps/en/natohq/172942.htm

 

14. УН-Хабитат: Отворен повик за градови да се приклучат на натрпреварот за подобрување на иднината на градовите Рок: 22/01/2021 https://unhabitat.org/open-call-for-cities-to-join-competition-to-reduce-urban-greenhouse-gas-emissions-and-improve

 

15. Расна еднаквост 2030 година: Повик за смели решенија за да се води еднаква иднина (Рок: 28/01/2021) https://www.racialequity2030.org/

 

16. НОВ Повик на Department of State- Глобални активности за ангажирање во областа на биосигурноста (Рок: 29/1/2020) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329507

17. Одговор на балканските граѓански организации на КОВИД-19 (Рок: 31/1/2021) https://www.gmfus.org/balkan-csos-response-covid-19

 

18. Програмата за загрозени материјали за знаење објавува циклус на грантови (Рок: 31/1/2021) https://www.emkp.org/grants/

 

19. НОВ повик на програмата за знаење за загрозени материјали (Рок: 31/01/2020) https://www.emkp.org/grants/

​ 20. Програма за грантови на Фондацијата култура и животни (Рок: 31/01/2021)  https://www.cultureandanimals.org/grants/grant-application/

 

21. Повик за поднесување проекти апликации за IFREE програма за мали грантови за поддршка на истражувањатА и образованието во експерименталната економија. (Рок: 01/02/2021 ) https://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/

22. НОВ Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд - 3 грант програми (рок: 1/02/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

23. Европската комисија повик за предлог проекти за соработка во врска со имотни деликти(Рок: 4/02/2021) https://tinyurl.com/property-crimes-ec-call

 

24. ЕУ повик за проекти за грантови за поддршка на реформите во шумарството – МК (5/02/2021) https://tinyurl.com/reforms-forestry-mk

 

25. Повик: Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитни организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:07/02/2021) https://www.globalgiving.org/accelerator/

26. ЕУ ИПА2- Прекугранична програма МК-АЛБ (Рок: 15/02/2020) https://bit.ly/2HbvD9p

 

27. НОВ Повик на ISFP: за кофинансирање на проекти од област со борба со сајбет криминалот и борбата со сексуална злоупотреба на дец (Рок: 25/02/2020) https://tinyurl.com/y49os76q

​​

28.Фондот за зачувување на видовите Мохамед бин Зајед

(Рок: 28/02/2021) https://www.speciesconservation.org/grants/

 

29. Ekhagastiftelsen Фондација распишува нов повик за грантови за промовирање

на човековото здравје (Рок: 20/05/2021) http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/tidplan.shtml

​​

30. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

31. The National Geographic Society неколку конкурси- КОВИД-19 Фонд за далечинско учење за итни случаи за едукатори (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

32. The National Geographic Society неколку конкурси- - Фонд за итни случаи КОВИД-19 ЗА НОВИНАРИ (Рок: отворен)

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​33. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата

(Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

​​

34. CIVICA Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022)

https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

​​

35. Повик - Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/

​​

36. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

​​

37. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка(Рок: Отворен до 30 јуни 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

​​

38. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy)

(Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во

областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

1. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth

Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

​Програмата COSME ги поддржува малите и средните претпријатија во делот на поттикнување на конкуретноста. Ова се отворените повици во COSME:

1. COSME Повик 2020 - Strand A: Clusters Go International – All Sectors CLUSINT-01-2020 (2/12/2020) https://tinyurl.com/cosme-2-12

2. COSME повик 2020 – Strand B: Clusters Go International – Defence and Security Sector CLUSINT-02-2020 (2/12/2020) https://tinyurl.com/cosme-2-12

3. Прифаќање на иновации и дигитализација во туристичкиот сектор (COS-TOURINN-2020-3-04) (Рок: 11/02/2021)  https://tinyurl.com/cosme-tourism

​4. Стратешки сојузи за навлегување на напредните технологии во Мали и средни претпријатија (МСП) (Рок: 02/02/2021)   https://tinyurl.com/cosme-it

5. Eропска програма за извонредност на кластерите со шема ClusterXchange што ги поврзува екосистемите и градовите (Рок: 02/02/2021) https://tinyurl.com/cosme-clusters

6. Кофинансирање на јавни набавки на конзорциуми за иновации (Рок: 19/01/2021)

https://tinyurl.com/cosme-procurement

Дополнително вкупно 26 посебни грант конкурси поделени во 7 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020-Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со  пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):

I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

1. Пан-европска напредна помош во производството и обука за малите и средни претпријатија (Рок: 01/12/2020) https://tinyurl.com/yxbqhc2c

 

II. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Краен рок на 2/12/ 2020 https://tinyurl.com/v79ky73

- Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020 (Рок: 1/12/2020)

 

III. EU Green Deal Projects on Horizon -20 повици (Рок: 26/01/2021) https://tinyurl.com/horizoneu-26-01-21

· LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

· LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

· LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

· LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

· LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

· LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

· LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

· LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

· LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

· LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

· LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

· LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient

· LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

· LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

· LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services

· LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

· LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

· LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

· LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

· LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

IV. Нов повик: ХОРИЗОНТ 2020: социо-економско и културнa промена во контекстот на четвртата индустриска револуција - дигитализација во музеи (Рок: 11/1/2021) https://tinyurl.com/y5twwy23  

V. Специфичен договор за грант Европската микропроцесорска технологија со ниска моќност за 2020 година  (Рок: 12/01/21)  https://tinyurl.com/h2020-JTO-12-1-21

 

VI. Соработка на Европските музеи и простор за иновации (Рок: 12/1/2021) https://tinyurl.com/h2020-eumuseums-12-1-21

 

VII. Ноќ на европските истражувачи (Рок: 12/1/2021) 

Објавуваме 11 повици за грантови за мали и средни претпријатија и за стартапи, кои се регрант програми на H2020 или на други Европски проекти. Поместуваме и еден предзвик. Ова е листата која е отворена сега за отворени конкурси од неомеври 2020 до март 2021:

 

1. НОВ повик:Партнерства за патеки кон високото образование и ангажман во науката во регионалните групи на отворено школување (Рок:1/12/2020) https://www.phereclos.eu/2020/09/29/call-for-transnational-education-mentoring-partnerships/

 

2. НОВ повик: Федерација за дигитални иновативни центри (DIH) за прифаќање на големи дигитални технологии од страна на европските мали и средни претпријатија (Рок:15/12/2020) https://digifed.org/open-calls/

 

3. НОВ повик: AdditiveManufacturABLE за адитивно произведени производи (Рок:31/12/2020) https://www.amable.eu/calls

 

4. НОВ повик: Инкубатор за преносливост на податоци и услуги (Рок:12/01/2021) https://dapsi.ngi.eu/

 

5. НОВ повик: Европски акцелератор на кластери за дигитализација на циркуларната економија низ клучните сектори во развој (Рок:14/01/2021) 

 

6. НОВ повик: HPC (High-performance computing ) иновации за европски мали и средни претпријатија (Рок:27/01/2021) https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/

 

7. Глобален предизвик за решавање проблеми на Циско 2021 година: Награди од 1 милион УСД (Рок: 29/1/2020) https://cisco.innovationchallenge.com/cisco-global-problem-solver-challenge-2021

 

8. НОВ повик: Самоодржливи прекугранични кориснички експерименти за кибер-физички систем за градење капацитети меѓу заинтересирани страни во Европа (Рок:1/03/2021) https://smart4all-project.eu/

 

9. НОВ предизвик: можност за финансирање од Иновативниот производствен центар за соработка и истражувања (Рок: отворен) https://www.imcrc.org/apply-now/

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија приредуваме листа на 12 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

1. Меѓународна награда принц Талал на програмата за развој на Арапскиот залив - Предмет на меѓународната награда „Принц Талал“ во 2020 година е „Елиминирање на гладот, обезбедување безбедност на храна и подобрена исхрана и промовирање на одржливо земјоделство“. (Рок: 15/12/ 2020). Деталите овде: https://agfund.org/

 

​2. 2021 Social Innovation Competition (Рок: 20/12/2020) https://www.socialinnovationcompetition.com/

 

3.Универзитетот во Делавер - Дијамантски предизвик за претприемачи од средните училишта (Рок: 08/01/2021) https://diamondchallenge.org/competition/

4. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иновативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

5. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија (Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

6. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) —  - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен) https://www.ftpf.org/apply

7. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

8. USAID - развој на иновативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иновативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иновативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

9. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

10. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: oтворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

11. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/

12. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок: отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (155 евра од учесник за два дена обука + 0.5 денови менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти до 40% . Видете повеќе овде: https://goo.gl/forms/UOeotPVh3JW0MXkI3

2. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз основа на взаемно договорен број на денови на пишување и консултантски надоместок / ден); и

3. ДОГОВОР за АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

 

Повеќе информации можете да добиете на www.proefekt.mk. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk