top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png
ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

Активни конкурси за Хоризонт Европа април-декември 2022

Вкупно 349 конкурси за грант се отворени во Програмата Хоризонт Европа во преостанатиот дел на 2022.

Ова се линковите до главните компоненти:

  1. 14 конкурси за грант во конпонента 1- ИЗВОНРЕДНА НАУКА (пр. на конкурс за грант ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS2 (Рок: 19/05/2022). Повеќе тука: https://tinyurl.com/HE-excellent-science-apr-2

horizon.jpg

2. 287  коннкурси за грант во компонента 2 - ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ И ЕВРОПСКА ИНДУСТРИСКА КОНКУРЕНТНОСТ и тоа:

2.1. Здравство – 20 отворени конкурси за грант (Рокови: 21 и 26 /04/2022 ) https://tinyurl.com/he-c2-health

(на пр. конкурс: Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection (Рок: 26/04/2022))

 

2.2. Култура, креативност и инклузивно општество – 35 отворени конкурси за грант (Рокови: 20 и 26 /04/ 2022) ) https://tinyurl.com/HE-culture (пр. на конкурс за грант: Designing inclusive, safe, affordable and sustainable urban mobility ( Рок: 6/09/2022)

 

2.3. Граѓанската безбедност на општеството - 37 отворени конкурси за грант  (Рокови: 26/04/2022 16/11 и 23/11/2022) https://tinyurl.com/he-c2-civil-security  

(пр. на конкурс за грант: Increased foresight capacity for security (Рок: 23/11/2022))

 

3.4. Дигитални, индустрија и простор – 38 отворени конкурси за грант  (Рокови: 26/04/2022, 16/11/2022) https://tinyurl.com/he-c2-digital

(пр. на конкурс за грант: AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) – (Рок:16/11/2022))

 

 

3.5. Клима, енергија и мобилност - 175 отворени конкурси за грант  - (Рокови: 26/04/2022, 23/06/22, 6/09/22, 27/10/22) https://tinyurl.com/he-c2-climate

 (пр. на конкурс за грант: Intelligent & Integrated asset management (Рок: 23/06/2022))

3.6. Храна, биоекономија, природни ресурси, земјоделство и животна средина - 6 отворени конкурси за грант  (Рок: 26/04/2022 ) https://tinyurl.com/he-c2-food

 (пр. на конкурс за грант: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030 (Рок: 26/04/2022))

  1. 31 грант конкурси во Компонента 3- ИНОВАТИВНА ЕВРОПА, https://tinyurl.com/he-c3-innovation-europe

(пр. на конкурси за грант:

  1. 17 конурси за грант во делот „Проширување на учеството и зајакнување на Европската истражувачка област“ https://tinyurl.com/he-c4-widening-particip

 

 

 

 

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (од 170- 250 евра од учесник за обуки од 2 - 5 дена обука + 0.5-1 ден менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти од 10 до 35% . Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/CC9jyYmF8s182QQF9 

2. ГРАНТ АКАДЕМИЈА - 5-8 недели грант академија за пишување проекти со вкупно 16 сесии + 5 менторски сесии (вкупно 55 часа работа или 8.5 консултантски денови). Котизација 39.950 мкд, за рано пријавување и 29.990 мкд  Пријавување на https://tinyurl.com/letna-grant-akademija-2022  

3. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ - Доколку имате потреба од експертиза за развој и пишување на предлог проекти за грант и подготвување на целокупната документација за аплицирање во програмата Хоризинт Европа, следете го овој линк и одредете ја соодветната грант програма : https://tinyurl.com/grant-proposals-writing

4. МОНИТОРИНГ НА ПОВИЦИ и АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект. Пријавете се за оваа услуга на следниот линк: https://tinyurl.com/monitoring-na-grantovi

​​

Повеќе информации можете да добиете на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk

sturctureheu.png
bottom of page