top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ЕФИКАСНИ КОМУНИКАЦИИ И РАБОТА ВО ТИМ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Подготовка на оценка за ефективноста на комуникаициите и улогите во еден тим

·       Обука, менторство и коучинг за подобрување на вербалната и невербалната комункација и работата во еден тим

·       Одредување на типови на соработници и лидери во еден тим (Белбин, комунниколшка поделба, Мајрс-Бригз, итн)

·       Обука, менторство, коучинг, посредување  за решавање проблеми

Следна услуга: Развој на иновации и креативност

bottom of page