top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ВЕШТИНИ ЗА ВОДЕЊЕ СРЕДБИ И ОБУКИ 

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Обука, менторство и коучинг за подобрување на презентациските, тренерски , фацилитаторски,  и/или

        консултантски вештини

·       Обука за ефективно користење на методи и алатки за обука и фацилитирање

Следна услуга: Ефикасни комуникации и работа во тим

bottom of page