Business consulting logo
GET INFORMATION ON:
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

PRO-EFFECTIVE WAY TO GRANTS

AND TO SKILLS FOR BETTER PEOPLE AT WORK AND AT HOME 

CLIENTS

Part of our clients presented are below:

Здружение на новинари на Македонија
Институт за европска политика – Скопје (ЕПИ)
Здружение на еднородителски семејни заедници Една може! - One Can!
Здружение Легис - Legis Association
Здружение ”Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој” -
ЦеПроСАРД
British Council – Regional Office Balkans- Британски совет -Регионална канцеларија на балканот
Habitat for Humanity Macedonia –Хабитат Македонија
OSCE Spillover mission Skopje-ОБСЕ Набљудувачка мисија Скопје
International Organization for Migration (IOM) ИОМ Скопје
ForumZFD Germany - ФОРУМ Мировен Цивилен Сервис Скопје
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК Скопје
Еден на Еден ДООЕЛ
Grawe Осигурување Македонија
ОПТИМУМ КРЕАТИВ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје
БизБи Солушнс ДООЕЛ, - BizzBee Solutions DOOEL
Едукативен Центар „Мегасофт плус“ ДООЕЛ Битола
Град Скопје
Агенција за цивилно воздухопловство на РМ
СОУ „Јане Сандански“- Струмица
Европски Универзитет-Република Македонија
ПОУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење„ Ванчо Прке“ Штип
Show More