ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА ЈАНУАРИ 2021
Нови 115 активни конкурси за грантови во новата 2021 година во јануарскиот ПРОЕКТОРАТ

Во првиот месец на 2021 година, јануарскиот ПРОЕКТОРАТ Ви донесува вкупно 115 активни конкурси за добивање грант и тоа избор од 54 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, COSME, Horizon 2020/Europe, Erasmus/+, други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн). 

Во овој преглед поместуваме 21 повици за социјални претпријатија, а ќе најдете и 15 повици за мали и средни претпроијатија и за стартапи. Во единствениот преглед кај нас на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 претставени се 25 конкурси во 6 области со крајни рокови до март 2021 година. 

Happy New Year (2).png

Доколку сакате да се запознаете и подетално со овие повици, бидете дел од бесплатниот онлајн кус семинар на 4 јануари 2021 од 17:30 -19:00. Пријавување во ZOOМ сесијата овде: https://tinyurl.com/proektorat-4januari-2021

Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед! 

 

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

1. Програма за глобални грантови (ГГП) за проекти кои ги подобруваат податоците за јавното здравство (Рок: 5/01/2021) https://www.d4hglobalgrantsprogram.org/process

 

2. Нов Повик на UNICEF за изразување интерес за граѓански организации (Македонија) (Рок: 05/01/2021) https://www.unicef.org/northmacedonia/work-unicef

 

3. Нов повик: SHL Фонд за младински организации 2021 година за поддршка на организации предводени од млади (Рок: 10/01/2021) https://www.schueler-helfen-leben.de/unsere-arbeit/call-for-proposals/

 

4. National Endowment for Democracy (NED) објавува нов повик за пднесување на грантови (Рок: 11/01/2020) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

5. Нов повик: ROMACTED II Повик за прoекти за поддршка на Организации (Рок: 12/01/2021)

https://www.coe.int/en/web/skopje/-/romactedii-call-for-proposals-support-organisations

 

6. Нов повик: EYF повик за кофинансирање на пилот активности на младински организации кои одговораат на потребите поврзани со Kовид-19 кризата во локалното оппкружување (Рок: 11/01/2020) https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity

7. Нов Повик за апликации: Дигитална извонредност во земјоделството во Европа и Централна Азија  (Рок: 12/01/2021) https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Projects/DigExcellence/About.aspx

 

8. Програма Наука за мир и безбедност на НАТО (SPS) (Рок: 15/01/2021) https://www.nato.int/cps/en/natohq/172942.htm

 

9.Нов повик на Bloomerg Philantrhropies  за проекти за Иницијативата Информации за здравјето (15/01/2021) https://www.d4hglobalgrantsprogram.org/process

 

10. Нов повик: Мала фондација за големи предизвици објавува повик за аплицирање (15/01/2021) https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor

 

11. Нов предизивик: Голем предизвик на ИКОДА за КОВИД-19 Пилот програма за научни податоци  (Рок: 19/01/2021) https://icoda-research.org/research/our-research/#grandchallenge

 

12. Нов повик за проекти за кофинансирање на проектите за климата според европската иницијатива за клима (EUKI) (Рок: 19/01/2021) https://www.euki.de/en/selection-procedure/

 

13. УН-Хабитат: Отворен повик за градови да се приклучат на натрпреварот за подобрување на иднината на градовите Рок: 22/01/2021 https://unhabitat.org/open-call-for-cities-to-join-competition-to-reduce-urban-greenhouse-gas-emissions-and-improve

 

14. Расна еднаквост 2030 година: Повик за смели решенија за да се води еднаква иднина (Рок: 28/01/2021) https://www.racialequity2030.org/

 

15. Нов повик на L’OCCITANE фондација за проекти за зачувување на биодиверзитетот (28/02/2021) https://fondation.loccitane.com/2021-2022-call-for-projects-0

 

16. Повик на Department of State- Глобални активности за ангажирање во областа на биосигурноста (Рок: 29/1/2020) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329507

17. Одговор на балканските граѓански организации на КОВИД-19 (Рок: 31/1/2021) https://www.gmfus.org/balkan-csos-response-covid-19

 

18. Програмата за загрозени материјали за знаење објавува циклус на грантови (Рок: 31/1/2021) https://www.emkp.org/grants/

 

19. Повик на програмата за знаење за загрозени материјали (Рок: 31/01/2020) https://www.emkp.org/grants/

​20. Програма за грантови на Фондацијата култура и животни (Рок: 31/01/2021)  https://www.cultureandanimals.org/grants/grant-application/

 

21. Нов Повик на Програма за грантови на Групата на Феминистички преглед (Рок: 31/01/2021) https://www.feminist-review-trust.com/feminist-review-trust/deadlines/

 

22. Нов повик од Волонтерскиот фонд на ООН за финансирање на жртвите на трговијата со луѓе  (Рок: 31/01/2021) https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking-fund/2021-call-for-proposals.html

 

23. Повик за поднесување проекти апликации за IFREE програма за мали грантови за поддршка на истражувањатА и образованието во експерименталната економија. (Рок: 01/02/2021 ) https://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/

 

24. Нов повик на MOTOROLA SOLUTIONS FOUNDATION за проекти за 2021 (Рок: 01/02/2021 ) https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/company-overview/corporate-responsibility/motorola-solutions-foundation.html

​25. НОВ Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд - 3 грант програми (рок: 1/02/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

26. Нов повик на Fondation Ensemble:  Мали грантови за загрозени животни (Рок: 1/02/2021) https://www.fondationensemble.org/en/submit-proposal/threatened-animal-species-fund/intro-calendar/

 

27. Европската комисија повик за предлог проекти за соработка во врска со имотни деликти(Рок: 4/02/2021) https://tinyurl.com/property-crimes-ec-call

 

28 Нов повик на Спенсер фондација за големи грантови за истраување на образовни програми (5/02/2021) https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant

 

29. Нов Повик на Бирото за демократија за човекови права и труд (САД) за  фондот за глобална еднаквост 2020 година (5/02/2021)   https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330192

 

30. ЕУ повик за проекти за грантови за поддршка на реформите во шумарството – МК (5/02/2021) https://tinyurl.com/reforms-forestry-mk

 

31. Повик: Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитни организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:05/02/2021) https://www.globalgiving.org/accelerator/

32. ЕУ ИПА2- Прекугранична програма МК-АЛБ (Рок: 15/02/2020) https://bit.ly/2HbvD9p

 

33. НОВ Повик на ISFP: за кофинансирање на проекти од област со борба со сајбет криминалот и борбата со сексуална злоупотреба на дец (Рок: 25/02/2020) https://tinyurl.com/y49os76q

​​

34.Фондот за зачувување на видовите Мохамед бин Зајед (Рок:28/02/2021)  https://www.speciesconservation.org/grants/

 

35. Нов повик на Goethe Institute: I-PORTUNUS за кофинансирање на проекти во областа на музика и литературниот превод  (Рок: 28/02/2021)  https://www.i-portunus.eu/

 

36. Нов повик: МИСИЈА НА САД во НАТО: Борба против дезинформациите (Рок: 28/02/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330156

 

37. Нов Повик на Француското министерство за Европа и надворешни работи за младински проекти VII (Рок: 10/03/2021) http://bit.ly/3nVVlim

 

38. Ekhagastiftelsen Фондација распишува нов повик за грантови за промовирање

на човековото здравје (Рок: 20/05/2021) http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/tidplan.shtml

​​

39. Нов повик: Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Владеење на правото и отчетност, Граѓанско учество, Сајбербезбедност и дезинформации, Развој на млади и Зајакнување на жени, Заштита на животната средина) (Рок: 01/06/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330579

 

40. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

41. The National Geographic Society неколку конкурси- КОВИД-19 Фонд за далечинско учење за итни случаи за едукатори (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

42. The National Geographic Society неколку конкурси- - Фонд за итни случаи КОВИД-19 ЗА НОВИНАРИ (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​43. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата (Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

​​

44. CIVICA Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

​​

45. Повик - Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/

​​

46. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

​​

47. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка(Рок: Отворен до 30 јуни 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

​​

48. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy)

(Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во

областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

1. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth

Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

​Програмата COSME ги поддржува малите и средните претпријатија во делот на поттикнување на конкуретноста. Ова се отворените повици во COSME:

1. Кофинансирање на јавни набавки на конзорциуми за иновации (Рок: 19/01/2021)

https://tinyurl.com/cosme-procurement

​2. Стратешки сојузи за навлегување на напредните технологии во Мали и средни претпријатија (МСП) (Рок: 02/02/2021)   https://tinyurl.com/cosme-it

3. Eропска програма за извонредност на кластерите со шема ClusterXchange што ги поврзува екосистемите и градовите (Рок: 02/02/2021) https://tinyurl.com/cosme-clusters

4. Прифаќање на иновации и дигитализација во туристичкиот сектор (COS-TOURINN-2020-3-04) (Рок: 11/02/2021)  https://tinyurl.com/cosme-tourism

5.Нов повик:  Брокер за набавки за иновации: Креирање поврзувања за олеснување на јавните набавки на иновации (Рок: 25/02/2020) https://tinyurl.com/cosme-25-02

Дополнително вкупно 25 посебни грант конкурси поделени во 6 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020-Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со  пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најaва со EU Login):

I. EU Green Deal Projects on Horizon -20 повици (Рок: 26/01/2021) https://tinyurl.com/horizoneu-26-01-21

· LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

· LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

· LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

· LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

· LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

· LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

· LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

· LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyzer upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

· LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

· LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

· LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

· LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in energy and resource-efficient

· LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

· LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

· LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services

· LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

· LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

· LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

· LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

· LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

II. Нов повик: ХОРИЗОНТ 2020: социо-економско и културнa промена во контекстот на четвртата индустриска револуција - дигитализација во музеи (Рок: 11/1/2021) https://tinyurl.com/y5twwy23  

III. Специфичен договор за грант Европската микропроцесорска технологија со ниска моќност за 2020 година  (Рок: 12/01/21)  https://tinyurl.com/h2020-JTO-12-1-21

 

IV. Соработка на Европските музеи и простор за иновации (Рок: 12/1/2021) https://tinyurl.com/h2020-eumuseums-12-1-21

 

V. Ноќ на европските истражувачи (Рок: 12/1/2021) 

 

VI. Проекти од мал обем на фондот за иновации (Рок: 10/03/2021) https://tinyurl.com/h2020-10-03-2021

 

Објавуваме 15 повици за грантови за мали и средни претпријатија и за стартапи, кои се регрант програми на H2020 или на други Европски проекти. Поместуваме и еден предзвик. Ова е листата која е отворена сега за отворени конкурси од неомеври 2020 до март 2021:

 

1. НОВ повик: Инкубатор за преносливост на податоци и услуги (Рок:12/01/2021) https://dapsi.ngi.eu/

 

2. НОВ повик: Европски акцелератор на кластери за дигитализација на циркуларната економија низ клучните сектори во развој (Рок:14/01/2021) 

 

3. Нов повик: ONTOCHAIN – Пребарување преку транспарентно онтолошко знаење на блокчејн (Рок: 15/01/2021) https://ontochain.ngi.eu/apply

 

4. Нов повик: COVID EXPONENTIAL PROGRAMME (Рок: 27/01/2021)  https://covid-x.eu.

 

5. Повик: HPC (High-performance computing ) иновации за европски мали и средни претпријатија (Рок:27/01/2021) https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/

 

6. Нов повик: Прв отворен повик на проектот H2020 MediaFutures, европски иновациски центар за податоци во вредносниот синџир на медиумите ( Рок: 27/01/2021) https://mediafutures.eu/opencall/

 

7. Глобален предизвик за решавање проблеми на Циско 2021 година: Награди од 1 милион УСД (Рок: 29/1/2020) https://cisco.innovationchallenge.com/cisco-global-problem-solver-challenge-2021

 

8. Нов повик:  NGI Истражувањето оди до стандардизација (Рок: 1/2/2021) https://assure.ngi.eu

 

9. Нов повик: Европската федерација на центри за информациски видени иновации  (Рок: 8/2/2021) https://euhubs4data.eu/1st-open-call/

​10. EuRopEAn Инкубатор за доверливи и безбедни информациски вредносни синџири (Рок: 15/2/2021) https://reach-incubator.eu/docs/Guidelines_for_Applicants_OC1.pdf

 

11. Паметно и здраво стареење преку луѓе кои се занимаваат со системи за поддршка (Рок: 28/2/2021) https://shapes2020.eu/open-calls/call-1/

 

12. НОВ повик: Самоодржливи прекугранични кориснички експерименти за кибер-физички систем за градење капацитети меѓу заинтересирани страни во Европа (Рок:1/03/2021) https://smart4all-project.eu/

 

13. Зголемување на иновациите за дијагностика, превента и надгледување на COVID-19 (Рок: 31/3/2021)  http://www.inno4cov19.eu/open-call/

 

14. Поврзување на точките за ослободување на иновативниот потенцијал за дигитална трансформација на европскиот земјоделско-прехранбен сектор (Рок: 28/07/2021)  https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

 

15. НОВ предизвик: можност за финансирање од Иновативниот производствен центар за соработка и истражувања (Рок: отворен) https://www.imcrc.org/apply-now/

 

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија приредуваме листа на 12 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

​​

1.Нов предизвик на Habitat for Humanity — Зголемување на отпорноста кон земјотреси и тајфуни (Рок: 4/01/2021) https://innocentive.wazoku.com/#/challenge/f797247d220a49d1b38f3790de475375?searchIndex=8

 

2.Универзитетот во Делавер - Дијамантски предизвик за претприемачи од средните училишта (Рок: 08/01/2021) https://diamondchallenge.org/competition/

3. Нов предизвик на World Vision: Достапни решенија за санитарно рурално семејства (Рок: 12/01/2021) https://innocentive.wazoku.com/#/challenge/df33c6bceeae44bd92daa17e0bf7dac5?searchIndex=2

 

4. Нов повик на UNESCO: Програма Човекот и биосферата - Награди за млади научници 2021 година  (Рок: 15/01/2021) https://en.unesco.org/mab/awards#young-scientists

 

5. Нов повик: Elrha - Adoption Challenge WASH иновации (25/01/2021) https://www.elrha.org/funding-opportunity/innovation-challenge-adoption-challenge-facilitating-the-adoption-of-humanitarian-wash-innovations/

 

6. Le Studium-грантови за истражување во Франција (Рок: 11/02/2021) http://www.lestudium-ias.com/sites/default/files/public/guidelines_campaign_2021_1.pdf

7. Нов повик: Меѓународна иницијатива за климаta(IKI) мали грантови ((Рок: 12/02/2021) https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants?iki_lang=en

 

8. Нов повик: Натпревар на идеи за почетници на Научен парк Грац  (Рок: 28/02/2021)  https://www.sciencepark.at/idea-competition/

 

9. Нов повик: King Baudouin Foundation — Fonds Ernest Solvay (Рок: 15/03/2021) https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Calls/2021/20201201_Solvay_IT

 

10. Нов повик:  NextWorldNow Community Investments — Грантови во заедницата 2021  (Рок: 31/03/2021)  https://sites.google.com/site/nextworldnowcommunity/community-request-application

 

11. Нов повик: Common Fund for Commodities — Поддршка за развој на пазарни продукти (Рок: 15/04/2021) http://www.common-fund.org/call-for-proposals/  

 

12. Нов Повик: Lawrence Foundation — Грантови за животна средина 2021 година (Рок: 30/04/2021) https://thelawrencefoundation.org/application-process/

 

13. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иновативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

 

1​4. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија (Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

 

15. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) —  - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен) https://www.ftpf.org/apply

16. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

17. USAID - развој на иновативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иновативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иновативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

18. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

19. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: oтворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

20. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/

21. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок: отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (155 евра од учесник за два дена обука + 0.5 денови менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти до 40% . Видете повеќе овде: https://goo.gl/forms/UOeotPVh3JW0MXkI3

2. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз основа на взаемно договорен број на денови на пишување и консултантски надоместок / ден); и

3. ДОГОВОР за АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

 

Повеќе информации можете да добиете на www.proefekt.mk. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk