top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВОРИ И ПРОДАЖБА

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Обука, менторство и коучинг за  вештини на преговарање 

·       Обука, менторство и коучинг за ефикасна и ефективна продажба 

Следна претпоставка: Партнерства, соработки, застапување и лобирање

bottom of page