top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png
ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ  

ФИТР - 19.png

​Проефект изработува предлог проекти за поголемиот дел на ЕУ грант програми кај нас (ИПА 2, Erasmus+, Horizon 2020, Creative Europe, CBC Programs (MK-ALB, MK - BG ,MK -GR, MK-KOS и MK-SRB), EaSI, и COSME), другите донатори (SDC, SIDA, амбасади и тн) како и домашните грант програми (ФИТР, владините грант програми). Тоа вклучува:

  • Проверка на документацијата на правниот субјект;

  • Проверка дали постои иста/слична апликација на пазарот;

  • Регистрација на интернет порталот за учесници (т.н. Participant Portal) и вадење на код на правниот субјект (т.н. PIC/PADOR);

  • Дефинирање на основниoт концепт на предлог проектот и дефинирање на активности распределени во работни пакети (Working Packages) со клиентот;

  • Пишување на сите делови на проектната апликација (10-100 стр), развој на буџет;

  • Унапредување на деловите кои ги развива нарачателот на услуга (опис на компанија/организација, CV, опис на опрема, услуги);

  • Изработка на стратешки план/годишна програма/ годишен буџет (10-40 стр);

  • Финална проверка на сите додатоци;

  • Поддршка на процесот на онлајн испраќање на апликацијата (Заедно со нарачателот).

Donatorski programi.png
16 април 2020.png
bottom of page