Business consulting logo
ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ  

ФИТР - 19.png

​Проефект изработува предлог проекти за поголемиот дел на ЕУ грант програми кај нас (ИПА 2, Erasmus+, Horizon 2020, Creative Europe, CBC Programs (MK-ALB, MK - BG ,MK -GR, MK-KOS и MK-SRB), EaSI, и COSME), другите донатори (SDC, SIDA, амбасади и тн) како и домашните грант програми (ФИТР, владините грант програми). Тоа вклучува:

 • Проверка на документацијата на правниот субјект;

 • Проверка дали постои иста/слична апликација на пазарот;

 • Регистрација на интернет порталот за учесници (т.н. Participant Portal) и вадење на код на правниот субјект (т.н. PIC/PADOR);

 • Дефинирање на основниoт концепт на предлог проектот и дефинирање на активности распределени во работни пакети (Working Packages) со клиентот;

 • Пишување на сите делови на проектната апликација (10-100 стр), развој на буџет;

 • Унапредување на деловите кои ги развива нарачателот на услуга (опис на компанија/организација, CV, опис на опрема, услуги);

 • Изработка на стратешки план/годишна програма/ годишен буџет (10-40 стр);

 • Финална проверка на сите додатоци;

 • Поддршка на процесот на онлајн испраќање на апликацијата (Заедно со нарачателот).

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • LinkedIn - White Circle