top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ЛИДЕРСКИ И МЕНАЏМЕНТ ВЕШТИНИ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Обука и консултатски услуги за Оценка и развој на клучните вештини за ефективно лидерство  

·       Обука, менторство и коучинг  за најважните менаџмент вештини на еден извршен раководител  

·       Обука, менторство и коучинг за вештини за партиципативно раководење на тимови 

·       Обука, менторство и коучинг раководење со промени , транзиции и кризни ситуации

Следна услуга: Вештини за преговори и продажба

bottom of page