top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ЕФЕКТИВНА РАБОТА НА ФОНДАЦИИ И ГРАНТ ПРОГРАМИ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Обука, менторство и коучинг за управување и раководење со фондации 

·       Обука и консултантски услуги за раководење со грант програми 

·       Обука, менторство и коучинг за мониторинг и оценка на грантови  

·       Обука и фацилитирање на процес на изработка на стратегија за работа на фондација

Прва услуга: Проектно планирање и менаџирање 

bottom of page