top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

ПОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ОДРЖЛИВОСТ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

 -  Фацилитирање на процес на развој на стратешки план на клиентски организации

 -   Консултантски услуги, менторство и коучинг во реализација на план за раководење со промени

·-   Обука за развој на стратешки план, годишна програма и акциски планови

 -   Анализа на опкружување (Институциограм, Анализа на засегнати страни, Матрица на опфат, Матрица на

      соработка, Скенирање на надворешни фактори, и сл)

 -   Консултантски услуги за развој на дел или целокупна стратегија во дадена област 

Следна услуга: Корпоративна филантропија и Општествена одговорност

bottom of page