top of page
Logo_proefekt_novoArtboard 2.png

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Во рамките на оваа катергорија на услуги ПроЕфект овозможува:

·       Фацилитирање на процес на развој на стратешки план на клиентски организации

·       Консултантски услуги, менторство и коучинг во реализација на план за раководење со промени

·       Обука за развој на стратешки план, годишна програма и акциски планови

·       Анализа на опкружување (Институциограм, Анализа на засегнати страни, Матрица на опфат, Матрица на

        соработка, Скенирање на надворешни фактори, и сл)

·       Консултантски услуги за развој на дел или целокупна стратегија во дадена област 

  Следна услуга: Подобрување на одржливоста и обезбедување средства од локални извори

bottom of page