top of page

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА ЈУЛИ 2021-  СПЕЦИЈАЛЕН ПРИЛОГ ЗА ХОРИЗОН ЕВРОПА СО 299 ПОВИЦИ ЗА ГРАНТ
Spread the word (3).png
  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • LinkedIn - White Circle

Со  299 грант конкурси за поднесување предлог проекти кои е отворени во рамките на Horizon Europe - Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ, каде имаме најави на осум конкурси од новата Хоризон Европа 2021-2017  (За кои ќе Ви треба најaва со EU Login). Ова се повиците:

​​

1. ​Награди за европска престолнина на иновации  (Рок: 15/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-eu-capital

2. Награда за соочување со општествените предизвици (Рок: 29/07/ 2021) https://tinyurl.com/he-societal-challenges-award

 

3. Награда за стратегија за набавки за иновации (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-ips-award

4. Награда за лидерство за набавки  (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-procurement-leader

 

5.Технологии за берба и складирање на енергија (Рок: 22/09/ 2021) https://tinyurl.com/he-harvesting

 

6. Повик за финансирање НА ERC за веќе воспоставени истражувачи за 2021 година (Рок: 31/08/ 2021) 

7. Проекти за иновативно решение што ќе овозможи следење на сите трговски товарни возови, од сите железнички претпријатија, опфаќајќи ја целата европска мрежа (Рок:21/09/2021)  https://tinyurl.com/he-trains

​​​

8. EIC Transition Open 2021 (Рок:21/09/2021) https://tinyurl.com/he-eic-transition

9. Награда ЕИЦ Хоризонт за „Гориво од сонцето: вештачка фотосинтеза“ (Рок: 6/10/2021)  https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun

5 повици на Хоризонт Европа - Поддршка во истражување и иновации во областа на безбедноста (Рок: 23/11/2021)  https://tinyurl.com/horizon-eu-se

 

13 повици на Хоризонт Европа - Безбедна, паметна и отпорна мобилност и транспорт на луѓе и стоки (Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-mobility

 

 

18 повици на Хоризонт Европа за зголемување на учеството и зајакнување на европската област за истражување WIDERA

(Рок: 19/10/2021)  https://tinyurl.com/horizon-eu-widera

 

 

17 повици на Хоризонт Европа за дигитални и надоаѓачки технологии за промовирање на конкурентноста и поддршка на европскиот зелен договор (Рок: 21/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-digit-green

17 повици на Хоризонт Европа Поддршка на двојната Транзиција кон зелена и дигитална економија (Рок: 23/11/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-transition

 

 

17 повици на Хоризонт Европа

Чисти и конкурентни решенија за сите начини на транспорт

 

(Рок: 23/11/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-transp

 

 

7 повици на Хоризонт Европа за Промовирање на интеграцијата во светот што се менува

(Рок: 7/10/2021)  https://tinyurl.com/HORIZON-EU-TRANSFORM

 

5 повици на Хоризонт Европа за ефикасна, одржлива и инклузивна употреба на енергијата - 01

(Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-energy-use

 

 

5 повици на Хоризонт Европа за Развој, консолидација и оптимизација на европската инфраструктура за истражување, одржување на конкурентноста на европската инфраструктура за истражување на глобално ниво

(Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horon-eu-infra

 

 

 

4 повици на Хоризонт Европа за Истражување и иновации во областа на културното наследство и културната и креативната индустрија

(Рок: 07/10/2021) https://tinyurl.com/horizon--eu-heritage-cult

4 повици на Хоризонт Европа за Зајакнување  на сајбер безбедноста (Рок: 21/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-cyber-sec

 

 

4 повици на Хоризонт Европа за Одржливо, безбедно и конкурентно снабдување со енергија(Рок: 19/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-sust-energy

 

 

2 повици на Хоризонт Европа за поддршка на зајакнување на истражувачката инфраструктура (Рок: 23/11/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-reasarch-infrast

 

 

 

2 повици на Хоризонт Европа за ПОДДРШКА НА ТРАНЗИЦАТА ВО КЛИМАTСКО-НЕУТРАЛНИ И ПАМЕТНИ ГРАДОВИ            (Рок: 14/09/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-tran-smart-cities

 

 

 

10 повици на Хоризонт Европа за Чиста животна средина и нула загадување (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horizion-eu-clean--env

 

5 повици на Хоризонт Европа за заштита и промовирање на демократијата (Рок: 07/10/2021) https://tinyurl.com/horizo n-eu-democracy

 

 

 

7 повици на Хоризонт Европа за борба потив болестите (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-fighting-diseases

 

 

9 повици на Хоризонт Европа за циркуларна економија и биоекономијата (Рок: 06/10/2021)

https://tinyurl.com/horizon-eu-circ-economy

 

 

10 повици на Хоризонт Европа на тема земја, океани и води (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-land-oceans

19 повици на Хоризонт Европа на тема фер, здравa и пријателскa храна за животната средина (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-food

 

19 повици на Хоризонт Европа на тема биодиверзитет и екосистеми во Европа (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-biodiversity

 

21 повици на Хоризонт Европа на тема дигитализирана, енергетска ефикасна и издржлива европска индустрија (Рок: 23/09/2021)   https://tinyurl.com/horiz-eu-digit-industry

 

24 повици на Хоризонт Европа на тема развој на етички и фокусирани на човекот дигитални и индустриски технологии

 (Рок: 21/10/2021)    https://tinyurl.com/horiz-eu-ethical-digit-tech

 

28 повици на Хоризонт Европа на тема Иновативно управување, следење на животната средина и дигитални решенија за поддршка на европскиот зелен договор  (Рок: 6/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-sup-green-deal

 

4 повици на Хоризонт Европа на тема одржување на здравјето (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-maintain-health

 

3 повици на Хоризонт Европа на тема Обезбедување пристап на иновативно, одржливо и квалитетно здравје (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-acssess-2-health

 

3 повици на Хоризонт Европа на тема ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕ, Рок: (21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-env-health

 

3 повици на Хоризонт Европа на тема АЛАТКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЈА ЗА ЗДРАВО ОПШТЕСТВО, Рок: (21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-tools-health-soc

3 повици на Хоризонт Европа на тема КОНКУРEНТНА ЗДРАВСТВЕНA ИНДУСТРИЈА АЛАТКИ, Рок: (21/09/2021)  https://tinyurl.com/horiz-eu-compet-health-ind

 

2 повици на Хоризонт Европа на тема Работа со засегнатите страни на културното наследство  Рок: (07/10/2021)  https://tinyurl.com/horiz-eu-stakeh-cult-heritage

bottom of page