top of page

Мониторинг на достапни грантови за Вас!

Изработка на мониторинг прегледи на повици за грант поддршка за Вас!

  • 3 hours
  • 6.000 Македонски денари
  • Location 1

Service Description

Проефект изработува преглед на објави за грант поддршка, тендери, и други извори на финансирање (корпоративна подршка, и сл.) за заинтересираните клиенти, со проверка на над 200 донаторски агенции, фондови, инвестициски програми и програми за поддршка.


Contact Details

  • Skopje, Macedonia (FYROM)


bottom of page