top of page

Аутсорсинг на fund. активности

Со аутсорсингот за минимални средства ќе аплицирате за грант поддршка!

  • 1 hour
  • Инфо-средба
  • Location 1

Service Description

Со потпишување на договор за аутсорсинг на активности за обезбедување средства за клиентот од донации, првенствено од неповратна финансиска поддршка (грантови), клиентот за годишен договор од минимум 75 евра/месечно добива: • План со приоритети за обезбедување средства; • Најмалку 12, а максимум 18 мониторинг прегледи со повици за грант поддршка и други можни извори на финансирање; • План/календар за изработка на предлог проект со задачи за клиентот, за потенцијалните партнери и за обезбедувачот на услуги, по добиена согласност од клиентот за развој на предлог проект; • Подготвка на главни делови на предлог проект (бројот на предлог проекти е во зависност од договорениот пакет за аутсорсинг). Toa вклучува: Подготвена логичка рамка, Пополнет Концепт документ и/или комплетна проектна апликација, и подготвен буџет); Притоа за месечен надомест од 75 евра (т.е. за договор од 12 месеци со вкупно 900 евра), ПроЕфект добива напоравени неколку проекти со вкупно 45 страници (на пример 4 проекти од по 10 страници (како за Амбасада на САД или проекти за мали грантови на ФООМ) или 1 проект до максиумум 45 страници (како за ИПА 2 прекугранична соработка или ИПА 2 CSF&MP)). Фокусот на договорот за аутсорсинг може да биде и реализација на активности од локални извори (преку специјални настани ( тивка аукција, хум. лотарија, телетон, хуманитарен концерт, гала вечер и сл.), кампањи за прибирање средства од поединци (директни писма, врата-од-врата, штандови, и сл.)


Contact Details

  • Skopje, Macedonia (FYROM)

    + 0038970355095

    info@proefekt.mk


bottom of page