ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА MAJ 2021

Хоризонт Европа, Еразмус+ со најмногу активни грант конкурси во мајското издание на ПРОЕКТОРАТ !

ПРОЕКТОРАТ мај 2021.png

Пред Вас е 43 издание на ПРОЕКТОРАТ од почетокот на неговото објавување пред 3.5 годнини како месечен преглед на активни конкурси за грантови. Во ова издание за мај 2021 ќе најдете 123 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, амбасади, други донаторски агенции, регрант програми,), 18 грант програми на Erasmus+ за 2021 година и 20 конкурси на Horizon Europe. (продолжува под рекламата)  

Copy of Copy of Untitled (2).png

Проефект Ве поканува за учество во Онлајн обука за подготовка на проекти за грантови за иновации од Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) и Хоризонт Европа, ЕУ програмата за иновации и инстражувања, на 5-6 мај 2021 (сре-чет) oд 10:00-16:00 часот.

 

За учесниците во оваа обука oвозможуваме 10% попуст од учесник од стандарната котизација 11.070 мкд т.е. за 9.950 мкд за целата дводневна обука!

 

Учесниците покрај 12 часа обука, ги добиваат и сите материјали во електронска форма (над 20 документи, формати, презентации, и сл) и пример на напишан предлог проект (ФИТР или Хоризонт Европа (EIC инструмент).

Во оваа понуда влегуваат и 4 менторски часови за комплетирање на апликацијата по обуката.

Објавуваме и 21 повици за грантови за социјални претпријатија и како и награди/предизвици за иновациите. Ќе може да се видат и уште 21 повици за мали и средни претпријатија и за стартапи

​Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед! 

 

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

1. Trust for Mutual Understanding - Еколошка соработка на САД со партнери во Европа, Балтичките држави, Централна Азија, Монголија и Русија (Рок: 1/05/2021)  https://tmuny.fluxx.io/user_sessions/new

 

2. Нов Повик: Повик на Европската комисија за предлози за грантови за унапредување на судската соработка во граѓански и кривични предмети. (рок: 6/05/2021) https://tinyurl.com/37u985k4

3. Нов Повик: Eвропската комисија: Повик за 4-годишни рамковни договори за партнерство со европски мрежи чиишто законски цели се да ја олеснат и поддржат судската соработка во граѓански и кривични предмети и/или пристап до правда за сите (рок: 6/05/2021) https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=55479

4. НОВ Повик:  Доставете апликации за Предизвикот за промена на разговорот! (Рок: 10/05/ 2021) https://www.unmgcy.org/main-news-updates/2021/4/22/change-the-conversation-challenge 

 
5. Грантови за НВО-програми за спречување, подготвување и реагирање на КОВИД-1 (Рок: 14/05/ 2021)

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=333047

6. Фондација Ехага распишува  повик за грантови за промовирање на човековото здравје (Рок: 20/05/2021)  http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml

​​​​

7. Нов Повик за предлог-проекти: Одговор на анти-ЛГБТИ силите (рок: 23/05/2021) https://ilga-europe.org/responding-to-anti-lgbti-forces

8. Европска Комисија: Втор повик за апликации: Поддршка за локалните власти во развојот на инвестициски концепти за одржлива енергија (Рок: отворен до 31 мај 2021) https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html

9. Повик: Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Владеење на правото и отчетност, Граѓанско учество, Сајбербезбедност и дезинформации, Развој на млади и Зајакнување на жени, Заштита на животната средина) (Рок: 01/06/2021)  https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330579

10. Механизам за цивилна заштита на Унијата  (UCPM) Партнерство за вмрежување (Рок: 1/06/2021) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2021/call-fiche_ucpm-2021-kn_en.pdf

11. Нов повик: The Team4Tech Foundation Покана за непрофитни организации фокусирани на образование во областите на СТЕМ, социјална правда, женско зајакнување (Рок: 1/06/2021) https://www.team4tech.org/call-for-applications/

12. Нов повик:Програма за специјални грантови за истражување на уделот на расната еднаквост на фондацијата Спенсер

(Рок: 2/06/2021)  https://www.spencer.org/grant_types/racial-equity-special-research-grants 

13. Повик: Фондација Алстом - Проектна поддршка за невладини организации (Рок: 4/06/ 2021) https://www.foundation.alstom.com/submit-project  

14. Механизам за цивилна заштита на Унијата  (UCPM): Превенција и подготвеност за пекугранични ризици (Рок: 8/06/2021) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2021/call-fiche_ucpm-2021-pp_en.pdf

15 Нов Повик за предлог проекти за спречување и борба против родово засновано насилство и насилство врз деца - CERV-2021-DAPHNE (Рок: 15/06/2021) https://tinyurl.com/cerv-1506

16. Нов Повик за предлог проекти за промовирање на еднаквоста и борба против расизмот, ксенофобијата и дискриминацијата (CERV-2021-EQUAL) (Рок: 15/06/2021) https://tinyurl.com/cerv-1506-equal

17. Нов Повик на УНЕСКО за партнерства: Глобален фонд за одбрана на медиуми (Рок: 15/06/2021) https://en.unesco.org/news/unesco-launches-second-call-partnerships-global-media-defence-fund 

18. Повик на Меѓународен фонд за културна разновидност 2021 година (IFCD) (рок: 16/06/2021) https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-international-fund-cultural

19. Нов Повик на U.S. International Development Finance Corporation (DFC) за аплицирање за дистрибуирана обновлива енергија (рок: 18/06/2021) 

https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/DFC%20DRE%20Call%20for%20Applications_0.pdf

20.НОВ ПОВИК „Поддршка на граѓански младински иницијативи, активизам и волонтирање во локалните заедници“ (Рок: 21/06/2021) https://tinyurl.com/youth-initiatives-21-06

21. Нов Повик: Европско сеќавање (CERV-2021-CITIZENS-REM) (Рок: 22/06/2021) https://tinyurl.com/cerv-2206-rem

22. Нов Повик: National Endowment for Democracy (NED) објавува нов повик за пднесување на грантови (Рок: 25/06/2021) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

23. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка (Рок: Отворен до 30 јуни 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

24. Повик за Мрежата на креативни градови на УНЕСКО (UCCN) во 2021 за поттикнување на меѓународната соработка низ градовите во светот кои инвестираат во културата и креативноста како забрзувачи на одржливиот развој. (рок: 30 јуни 2021) https://en.unesco.org/news/2021-call-applications-unesco-creative-cities-network-now-open

25. Повик: Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитни организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:16/07/2021) https://www.globalgiving.org/accelerator/

26. Нов Повик за апликации: Планета „Планетата„ Види промена, смени го светот“ (Рок:19/07/2021) https://copernicus-masters.com/challenges/planet-challenge/ 

27. Нов Повик за Награда за соочување со општествените предизвици (Рок:29/07/2021) https://bit.ly/3vpk7uK 

28. Фондација за третиот милениум - Програма за одржливост (Рок:30/07/2021) http://www.stiftung3m.org/en/foerderung/index.html

29. Club300 Foundation - Грантови за заштита на птици (Рок:30/07/2021) https://www.club300.se/club300/bird-protection/

​​

30.  Повик: Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Претприемништво и иновации; културата и уметноста; Разновидност и зајакнување на младите и на маргинализраните заедници; Демократски процеси и вредности; Зајакнување на отпорноста против дезинформации; Заштита на животната средина; и евроатланска интеграција (Рок: 30/07/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330565   

​31. ​​​Програма за мали грантови за јавна дипломатија за непрофитни организации на Канцеларијата за јавни работи  при мисијата на САД во НАТО (САД-НАТО) (31/07/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330518

32. Нов Повик: Награди за европска разновидност во 2021 година (Рок: 31/08/2021) 

https://www.europeandiversityawards.com/nominations-2021

33. Нов Повик за предлог проекти за заштита и унапредување на правата на детето (CERV-2021-CHILD) (Рок: 7/09/2021) https://tinyurl.com/cerv-1509-child

34. Нов Повик: Европска единица за солидарност за 2021 годинa (Рок: 05/10/2020)  https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_en

35. БТД: Поддршка на „Западен Балкан 6“ за зајакнување на слободата на медиумите и борба против домашно и родово насилство (Рок: 15/10/2021) https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based

36. CIVICA Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

​​

37. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

​​​​

38. The National Geographic Society неколку конкурси- КОВИД-19 Фонд за далечинско учење за итни случаи за едукатори (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​

38. The National Geographic Society неколку конкурси- - Фонд за итни случаи КОВИД-19 за новинари (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​

​40. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата (Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

​​​​

41. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на луѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

​​​​

42. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy)

(Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

​​​​

43. Нов Повик:Повик на The Rapid Response Fund за поддршка на организации, активисти, новинари и други поборници на човекови права кои се соочуваат со дигитални напади и итни случаи од разни видови (рок: отворен) https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/apply/  

​​​​​Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

1. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) 

Повеќе на следниот линк: 

I. Клучна акција 1 (КА1) - Мобилност за учење на поединци:

2. Мобилност на поединци од областа на високото образование (Рок: 11/05)

3. Мобилност на поединци во ВЕТ (стручното образование), училишно образование и образованието за возрасни (Рок: 11/05)

5. Мобилност на поединци од областа на младите (Рок: 11/05 и 5/10)

4. Еразмус акредитации во стручно образование и обука, училишно образование и образование за возрасни  (Рок: 19/10) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en

5. Повик на Еразмус за Центри за стручна извонредност (рок: 7 септември 2021)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/centres-vocational-excellence_en

​II. Клучна акција 2 (КА2) - Соработка меѓу организации и институции

6. Партнерства за соработка во областа на образованието, обуката и млади, освен оние поднесени од европски невладини организации (Рок: 20/05)

7. Партнерства за соработка во областа на образованието, обуката и млади поднесени од европски невладини организации (Рок: 20/05)

8. Партнерства за соработка во областа на спортот (Рок: 20/05)

9. Партнерства од мал обем во областа на образованието и обуката и mлади (Рок: 20/05 и 3/11)

10. Партнерства од мал обем во областа на спортот (Рок: 20/05)

11.Акција Еразмус Мундус. (Рок: 26/05)

12. Центри за стручна извонредност (Рок: 07/09)

13.  Еразмус+ Академии за наставници, (Рок: 07/09)

​14. Алијанси за иновации (Рок: 07/09)

15. Непрофитни спортски настани на (Рок: 20/05)

16. Градење на капацитети во областа на младите (Рок: 01/07)

III. Клучна акција 3 (КА3) - Поддршка на развојот и соработката на политиките

17. Акции и мрежи на Jean Mone, (Рок: 2/06)

18. Европската младина заедно (Рок: 24/06)

​Повеќе за сите овие повици на Еразмус+ можете да дознаете во програмскиот водич:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf

​​​

​​

Дополнително 20 грант конкурси за поднесување предлог проекти кои е отворени во рамките на Horizon Europe - Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ, каде имаме најави на осум конкурси од новата Хоризон Европа 2021-2017  (За кои ќе Ви треба најaва со EU Login):      

1. Создавање и интеграција на нови индустриски вредносни синџири за малите и средни претпријатија во сектор на суровини и рударство преку ИКТ, циркуларна економија, ефикасност на ресурсите и напредна иновативна поддршка во производството (Рок: 5/052021) https://h2020-minethegap.eu/

2. ФЕР и споделување на отворени податоци за поддршка на европската подготвеност за КОВИД-19 и други заразни болести (Рок: 06/05/2021)

https://tinyurl.com/horizon-eu-k-19

3. Групи обединети против варијантите на КОВИД -19 (Рок: 06/05/2021) https://tinyurl.com/he-cohort-k19

4. Вакцини и терапевтски клинички испитувања за зајакнување на превенција и третман на КОВИД-19 (Рок: 06/05/2021) https://tinyurl.com/he-k-19-vaccines

5. Истражувачки инфраструктурни услуги за брзи реакции на истражување на КОВИД-19 и други епидемии на заразни болести (Рок: 06/05/2021) https://tinyurl.com/he-k19-infrastructure

6. Градење на капацитети и транснационална соработка за националните точки за контакт (НЦП) (Рок: 18/05/ 2021) https://tinyurl.com/he-ncps

7. Иновација за дигитален автоматски спој за Европската програма за испорака (Рок: 18/05/ 2021)  https://tinyurl.com/he-coupler

8. EIC Pathfinder Open 2021 (Рок: 19/05/ 2021) – https://tinyurl.com/he-pathfinder-open

9. ЕУ награда за жени иноватори (Рок: 30/06/ 2021) https://tinyurl.com/he-woman-innovators

10. Стратешки дигитални и здравствени технологии (Рок: 09/06/ 2021) https://tinyurl.com/he-sdht

11. Новини на зелениот договор за економско закрепнување (Рок: 09/06/ 2021) https://tinyurl.com/green-deal-he

​12. EIC Accelerator Open 2021 (Рок: 09/06/ 2021)  https://tinyurl.com/he-eic-accelerator  Пријави се за Обука 

13. Обука и едукација за компјутери со високи перформанси (Рок: 01/07/2021) https://tinyurl.com/he-training-hpc

14. ​Награди за европска престолнина на иновации  (Рок: 15/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-eu-capital

15. Награда за соочување со општествените предизвици (Рок: 29/07/ 2021) https://tinyurl.com/he-societal-challenges-award

 

16. Награда за стратегија за набавки за иновации (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-ips-award

17. Награда за лидерство за набавки  (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-procurement-leader

18. Проекти за иновативно решение што ќе овозможи следење на сите трговски товарни возови, од сите железнички претпријатија, опфаќајќи ја целата европска мрежа (Рок:21/09/2021)  https://tinyurl.com/he-trains

19. Влијание и бенефит на истражувањето и иноивациите за да се направи железницата привлечна за засегнатите страни (Рок:18/05/2021)  https://tinyurl.com/he-rails

20 Награда ЕИЦ Хоризонт за „Гориво од сонцето: вештачка фотосинтеза“ (Рок: 6/10/2021) https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun

 

Објавуваме 21 повици за грантови за мали и средни претпријатија и за стартапи, кои се регрант програми на H2020 или на други Европски проекти. Поместуваме и еден предзвик. Ова е листата која е отворена сега за отворени конкурси до јуни 2021:

1. Нов повик: Создавање и интеграција на нови синџири на индустриска вредност за малите и средни претпријатија во суровините и рударските сектори преку ИКТ, циркуларна економија, ефикасност на ресурсите и напредна иновативна поддршка во производството (Рок: 5/05/2021) https://h2020-minethegap.eu

2. Нов повик: EIT производство - Повик за предлози за активности што треба да се извршат во 2022 година (Рок: 5/05/2021) https://eitmanufacturing.eu/wp-content/uploads/EIT-Manufacturing-_-Call-for-Proposals-2022-Guidelines-_-v1.1.pdf 

3. Нов повик: Европска мрежа за здравствени податоци и докази (Рок: 13/05/2021) www.ehden.eu

4. Нов повик: Проект за човечки мозок - Специфичен договор за грант 3 (Рок:13/05/2021) 

 https://www.humanbrainproject.eu/en/collaborate/open-calls/

5. Нов повик: Воведување на планирање на AI (вештачка интелегенција) во Европската платформа за побарувачка за AI (Рок: 25/05/2021)  https://aiplan4eu.fbk.eu/apply-now/call-for-use-cases

6.НОВ Повик на ФИТР: СТАРТАП ХЕРОИ“ (25/05/2021). https://fitr.mk/startapheroi/  Пријави се за Обука 

7. Нов повик: Media Motor Europe (Рок: 27/05/2021) https://mediamotoreurope.eu/join-us-startups

8. Повик на Investors Hub за помагање на исклучителни стартапи и етаблирани претприемачи кои дизајнираат и извршуваат иновативни деловни модели за профитабилно опслужување на аспирантскиот масовен пазар на Европа (рок: 31 мај 2021) https://africainvestorshub.com/

9. Втор повик за апликации: Поддржете ги локалните власти во развојот на инвестициски концепти за одржлива енергија (рок: 31 мај 2021) https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html 

10. НОВ Повик: eM-POWERing на мали и средни претпријатија за да им се помогне на малите и средни претпријатија да ја надминат „долината на смртта“ (рок: 10/06/2021) mpowerbio.eu 

11. НОВ Повик на ФИТР: Инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ (12/06/2021). https://fitr.mk/startapuvaj3/  Пријави се за Обука 

12. Solve е иницијатива на Технолошкиот институт во Масачусетс (MIT) - ПРЕДИЗВИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ И ПАНДЕМИЈА (рок: 16/06/2021) https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-pandemics

13. НОВ Повик:Инкубирање на високо-влијателни EdTech нарушувачи на новата генерација за инклузивно и персонализирано учење  (Рок: 30/06/2021) https://www.impactedtech.eu/impact-edtech/ 

14. НОВ Повик:Напреден кружен и агилен екосистем за производство заснован на брз процес на производство што може да се конфигурира и индивидуализирани преференции на потрошувачите (Рок: 30/06/2021)

https://kyklos40project.eu/about-kyklos/open-call-1-2/

15. НОВ Повик: Дигитални близнаци кои носат агилност и иновативност во производствените мали и средни претпријатија, преку зајакнување на мрежа на DIH со интегрирана дигитална платформа што овозможува производство како услуга (MaaS) (Рок: 30/06/2021) https://digitbrain.eu/open-calls/

16. Подобра фабрика - Растете го производствениот бизнис (Рок: 15/07/2021)  https://better-factory.fundingbox.com/

17. Поврзување на точките за ослободување на иновативниот потенцијал за дигитална трансформација на европскиот земјоделско-прехранбен сектор (Рок: 28/07/2021)   https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

18. Паметна платформа за поврзани фабрики ориентирана кон човекот (Рок: 01/08/2021) http://opencalls.shop4cf.eu/ 

19. Најава од ФИТР: Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации “ (во трет квартал – јули-септември 2021). https://fitr.mk

20. Предизвик: можност за финансирање од Иновативниот производствен центар за соработка и истражувања (Рок: отворен)   https://www.imcrc.org/apply-now/

21. WBIF грантови/инвестиции во удели на компании во областите енергија, животна средина, социјала, транспорт, дигитална инфраструктура, како и инфраструктурни проекти за развој на приватниот сектор (Рок:  отворен (за годишни или двогодишни предлог проекти) https://wbif.eu/about/how-apply-wbif-grant

​​

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија како и на иновациите приредуваме листа на 21 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

1. World Food Prize Foundation- Светска награда за храна 2021 година (Рок: 1/05/ 2021) https://www.worldfoodprize.org/

​2. Награда за одржливост на Зајед (Рок: 6/05/ 2021) https://zayedsustainabilityprize.com/en

НОВ Повик:  Апликации за 2021 Вештини за утре - Обликување на зелениот и дигиталниот предизвик во иднина (Рок: 10/05/ 2021) https://eusic.challenges.org/

 

3.НОВ Повик: Лабораторија за игри за промена на системи за храна (Рок: 14/05/ 2021) https://thoughtforfood.org/gamechangerslab/

4. НОВ Повик: Thought for Food Foundation - Глобален предизвик на мисла за храна (Рок: 28/05/ 2021) https://tffdigitallabs.org/#introduction 

5. НОВ Повик:L’Oreal and UNESCO — Women in Science International Awards (Рок: 31/05/ 2021)

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/27 

6. НОВ Повик: Мала фондација за големи предизвици - јавна свест за климатските промени (Рок: 04/06/ 2021) https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/

​​

7. Фондација BBVA - Награди за граничните области на знаењето за 2021 (Рок: 30/06/ 2021) https://www.frontiersofknowledgeawards-fbbva.es/conditions/

8. НОВ Повик: Предизвик во вода и канализација 2021 година (Рок: 04/07/ 2021) 

https://www.relx.com/corporate-responsibility/engaging-others/relx-group-environmental-challenge#apply

9. НОВ Повик:  Мајкрософт прифаќа Предлози за Програма за грантови за пристап до пристап до пристап (Рок: 30/07/ 2021)  https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility-grants

10. НОВ Повик: Програма за животна средина на Обединетите нации - Управување со отпад во земјите во развој (Рок: 07/08/2021) https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme/applying-funding-through-special

11. НОВ Повик:IUCN и UNEP - Глобална адаптација заснована на екосистем (Рок: 30/08/2021) https://globalebafund.org/how-to-apply/ 

12. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

13. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија (Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

14. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) —  - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен)  https://www.ftpf.org/apply

15. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

16.USAID - развој на иативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

17. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

18. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: oтворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

19. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/  

21. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок:отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

​​

​За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (од 170- 250 евра од учесник за обуки од 2 - 5 дена обука + 0.5-1 деи менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти од 10 до 35% . Видете повеќе овде: https://forms.gle/U7Nmz71PsWsss9AZ9

2. ГРАНТ АКАДЕМИЈА - 7-9 недели грант академија за пишување проекти со вкупно 18 сесии + 5 менторски сесии (вкупно 45 часа работа или 7.5 консултантски денови). Котизација 34.500 мкд https://forms.gle/noDi22mSpohDDhti9  

3. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз оса на взаемно договорен број на деи на пишување и консултантски надоместок / ден); и

4. МОНИТОРИНГ НА ПОВИЦИ и АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

Повеќе информации можете да добиете на . Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • LinkedIn - White Circle