top of page

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА ЈУНИ 2021

92 активни конкурси

во јунското издание

на ПРОЕКТОРАТ !

проекторат јуни 2021.png

44 издание на ПРОЕКТОРАТ, најголемиот месечен преглед на активни конкурси за грантови во Македонија донесува 92 конкурси во своето јунско издание. Во него се преставени 38 активни конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, амбасади, други донаторски агенции, регрант програми,), 14 грант програми на Erasmus+ за 2021 година и 13 конкурси на Horizon Europe.

Објавуваме и 14 повици за грантови за социјални претпријатија и како и награди/предизвици за иновациите. Ќе може да се видат и уште 12 повици за мали и средни претпријатија и за стартапи. 

​Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед! 

 

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

1.Механизам за цивилна заштита на Унијата  (UCPM): Превенција и подготвеност за пекугранични ризици (Рок: 8/06/2021) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ucpm/wp-call/2021/call-fiche_ucpm-2021-pp_en.pdf

 

2 Нов Повик за предлог проекти за спречување и борба против родово засновано насилство и насилство врз деца - CERV-2021-DAPHNE (Рок: 15/06/2021) https://tinyurl.com/cerv-1506

3. Нов Повик за предлог проекти за промовирање на еднаквоста и борба против расизмот, ксенофобијата и дискриминацијата (CERV-2021-EQUAL) (Рок: 15/06/2021) https://tinyurl.com/cerv-1506-equal

4. Нов Повик на УНЕСКО за партнерства: Глобален фонд за одбрана на медиуми (Рок: 15/06/2021) https://en.unesco.org/news/unesco-launches-second-call-partnerships-global-media-defence-fund 

5. Повик на Меѓународен фонд за културна разновидност 2021 година (IFCD) (рок: 16/06/2021) https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-international-fund-cultural

6. Нов Повик на U.S. International Development Finance Corporation (DFC) за аплицирање за дистрибуирана обновлива енергија (рок: 18/06/2021) https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/DFC%20DRE%20Call%20for%20Applications_0.pdf

7. Програма за ИПА за граѓанско општество и програма за 2020 година:

 „Поддршка на граѓански младински иницијативи, активизам и волонтирање во локалните заедници“ (Рок: 21/06/2021)  https://tinyurl.com/ipa-csf-youth-21-june

8. Нов Повик: Европско сеќавање (CERV-2021-CITIZENS-REM) (Рок: 22/06/2021) https://tinyurl.com/cerv-2206-rem

9. Нов Повик: National Endowment for Democracy (NED) објавува нов повик за пднесување на грантови (Рок: 25/06/2021) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

10. Европски инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР)

2020 ЕИДХР Поддршка на граѓанското општество преку шеми за поддршка во земја во С. Македонија (Рок: 29/06/ 2021) https://tinyurl.com/eidhr-mk-29-june

11. Поддршка за социјален дијалог (SOCPL-2021-SOC-DIALOG) (Рок: 30/06/ 2021)  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/socpl/wp-call/2021/call-fiche_socpl-2021-soc-dialog_en.pdf

12. Повик на проектот „Зголемување на граѓанскиот ангажман во дигиталната агенда - ICEDA, Фондација Метаморфозис, МК (Рок: 30/06/ 2021) https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/povik-za-aplikacii-grantovi-za-graganski-organizacii/

13. Повик за Мрежата на креативни градови на УНЕСКО (UCCN) во 2021 за поттикнување на меѓународната соработка низ градовите во светот кои инвестираат во културата и креативноста како забрзувачи на одржливиот развој. (Рок: 30/06/2021) https://en.unesco.org/news/2021-call-applications-unesco-creative-cities-network-now-open

 

14. Повик на The Robert Carr Fund 2021 за доделување грантови за циклус на финансирање 2022-2024 (Рок: 11/07/2021) https://robertcarrfund.org/request-for-proposals

 

15. Повик за проекти за финансирање со цел подобрување на професионализмот во односите меѓу работниците и вработените за 2021 година - Социјални прерогативи и специфични Линии на компетенции (SocPL)  (Рок: 15/07/ 2021)  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/socpl/wp-call/2021/call-fiche_socpl-2021-ind-rel_en.pdf

16. Повик: Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитни организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:16/07/2021) https://www.globalgiving.org/accelerator/

17. Повик за апликации: Планета „Планетата„ Види промена, смени го светот“ (Рок:19/07/2021) https://copernicus-masters.com/challenges/planet-challenge/ 

18. Повик за Награда за соочување со општествените предизвици (Рок:29/07/2021) https://bit.ly/3vpk7uK 

19. Фондација за третиот милениум - Програма за одржливост (Рок:30/07/2021) http://www.stiftung3m.org/en/foerderung/index.html

​​

20. Club300 Foundation - Грантови за заштита на птици (Рок:30/07/2021) https://www.club300.se/club300/bird-protection/

​​​

21.  Повик: Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Претприемништво и иновации; културата и уметноста; Разновидност и зајакнување на младите и на маргинализраните заедници; Демократски процеси и вредности; Зајакнување на отпорноста против дезинформации; Заштита на животната средина; и евроатланска интеграција (Рок: 30/07/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330565   

​​22. ​​​Програма за мали грантови за јавна дипломатија за непрофитни организации на Канцеларијата за јавни работи  при мисијата на САД во НАТО (САД-НАТО) (31/07/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330518

23. Повик CERV: Повик за кофинансирање на мерката „Мрежа на градови“ за 2021 година (26/08/2021) https://tinyurl.com/cerv-network-of-cities-2021

 

24. Повик CERV: Повик за кофинансирање на мерката „Збратимување на градови“ за 2021 година (26/08/2021) https://tinyurl.com/cerv-twinning-2021

 

25. Нов Повик: Награди за европска разновидност во 2021 година (Рок: 31/08/2021) ttps://www.europeandiversityawards.com/nominations-2021

26. Нов Повик за предлог проекти за заштита и унапредување на правата на детето (CERV-2021-CHILD) (Рок: 7/09/2021) https://tinyurl.com/cerv-1509-child

27. Нов Повик: Европска единица за солидарност за 2021 годинa (Рок: 05/10/2020)  https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_en

28. БТД: Поддршка на „Западен Балкан 6“ за зајакнување на слободата на медиумите и борба против домашно и родово насилство (Рок: 15/10/2021) https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based

29. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка (Рок: 31/12/ 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

 

30. CIVICA Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

​​​

31. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

​​​​​

32. The National Geographic Society неколку конкурси- КОВИД-19 Фонд за далечинско учење за итни случаи за едукатори (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​​

33. The National Geographic Society неколку конкурси- - Фонд за итни случаи КОВИД-19 за новинари (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​​

​34. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата (Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

​​​​​

35. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на луѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

​​​​​

36. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy)

(Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

​​​​​

37. Нов Повик:Повик на The Rapid Response Fund за поддршка на организации, активисти, новинари и други поборници на човекови права кои се соочуваат со дигитални напади и итни случаи од разни видови (рок: отворен) https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/apply/  

 

​38. Мерки за информирање и обука на работнички организации (SOCPL-2021-INFO-WK) (Рок: 8/06/2021) https://tinyurl.com/f36b7kpa

 

​​​​​Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

​​

1. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) 

Повеќе на следниот линк: 

​​

I. Клучна акција 1 (КА1) - Мобилност за учење на поединци:

 

  1. Мобилност на поединци од областа на младите (Рок: 5/10)

  2. Младинско учество (Рок: 5/10)

  3. Еразмус акредитации во стручно образование и обука, училишно образование и образование за возрасни  (Рок: 19/10) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en

  4. Повик на Еразмус за Центри за стручна извонредност (рок: 7 септември 2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/centres-vocational-excellence_en

​​

​II. Клучна акција 2 (КА2) - Соработка меѓу организации и институции

​​

​5. Партнерства од мал обем во областа на

Училишно образование (Рок: 3/11)

6. Партнерства од мал обем во областа на Стручно образование и обука

 (Рок: 3/11)

 

7. Партнерства од мал обем во областа на Образование на возрасни

 (Рок: 3/11)

  1. Партнерства од мал обем во областа на Млади (Рок: 3/11)

9. Центри за стручна извонредност (Рок: 07/09)

10.  Еразмус+ Академии за наставници, (Рок: 07/09)

​11. Алијанси за иновации - Сојузи за образование и претпријатија (Рок: 07/09)
​12. Алијанси за иновации - Алијанси за секторска соработка за вештини (спроведување на „нацрт“)(Рок: 07/09)

 

​​

13. Градење на капацитети во областа на младите (Рок: 01/07)

​​

III. Клучна акција 3 (КА3) - Поддршка на развојот и соработката на политиките

14. Европската младина заедно (Рок: 24/06)

​​

​Повеќе за сите овие повици на Еразмус+ можете да дознаете во програмскиот водич:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf

​​​​

​​​

Дополнително 13 грант конкурси за поднесување предлог проекти кои е отворени во рамките на Horizon Europe - Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ, каде имаме најави на осум конкурси од новата Хоризон Европа 2021-2017  (За кои ќе Ви треба најaва со EU Login):      

​​

1. ЕУ награда за жени иноватори (Рок: 30/06/ 2021) https://tinyurl.com/he-woman-innovators

​​

2. Стратешки дигитални и здравствени технологии (Рок: 09/06/ 2021) https://tinyurl.com/he-sdht

​​

3. Новини на зелениот договор за економско закрепнување (Рок: 16/06/ 2021) https://tinyurl.com/green-deal-he

​​

​4. EIC Accelerator Open 2021 (Рок: 16/06/ 2021)  https://tinyurl.com/he-eic-accelerator  Пријави се за Обука 

​​

5. Обука и едукација за компјутери со високи перформанси (Рок: 01/07/2021) https://tinyurl.com/he-training-hpc

6. ​Награди за европска престолнина на иновации  (Рок: 15/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-eu-capital

7. Награда за соочување со општествените предизвици (Рок: 29/07/ 2021) https://tinyurl.com/he-societal-challenges-award

 

8. Награда за стратегија за набавки за иновации (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-ips-award

9. Награда за лидерство за набавки  (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-procurement-leader

 

10.Технологии за берба и складирање на енергија (Рок: 22/09/ 2021) https://tinyurl.com/he-harvesting

 

11. Повик за финансирање НА ERC за веќе воспоставени истражувачи за 2021 година (Рок: 31/08/ 2021) https://tinyurl.com/he-erc-31-aug

12. Проекти за иновативно решение што ќе овозможи следење на сите трговски товарни возови, од сите железнички претпријатија, опфаќајќи ја целата европска мрежа (Рок:21/09/2021)  https://tinyurl.com/he-trains

​​

13. EIC Transition Open 2021 (Рок:21/09/2021) https://tinyurl.com/he-eic-transition

14. Награда ЕИЦ Хоризонт за „Гориво од сонцето: вештачка фотосинтеза“ (Рок: 6/10/2021)  https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun

Објавуваме 12 повици за грантови за мали и средни претпријатија и за стартапи, кои се регрант програми на H2020 или на други Европски проекти. Поместуваме и еден предзвик. Ова е листата која е отворена сега за отворени конкурси до јуни 2021:

​1. НОВ Повик: eM-POWERing на мали и средни претпријатија за да им се помогне на малите и средни претпријатија да ја надминат „долината на смртта“ (рок: 10/06/2021) mpowerbio.eu 

2. НОВ Повик на ФИТР: Инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ (12/06/2021). https://fitr.mk/startapuvaj3/  Пријави се за Обука 

3. Solve е иницијатива на Технолошкиот институт во Масачусетс (MIT) - ПРЕДИЗВИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ И ПАНДЕМИЈА (рок: 16/06/2021) https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-pandemics

4. НОВ Повик:Инкубирање на високо-влијателни EdTech нарушувачи на новата генерација за инклузивно и персонализирано учење  (Рок: 30/06/2021) https://www.impactedtech.eu/impact-edtech/ 

5. НОВ Повик:Напреден кружен и агилен екосистем за производство заснован на брз процес на производство што може да се конфигурира и индивидуализирани преференции на потрошувачите (Рок: 30/06/2021) https://kyklos40project.eu/about-kyklos/open-call-1-2/

6. НОВ Повик: Дигитални близнаци кои носат агилност и иновативност во производствените мали и средни претпријатија, преку зајакнување на мрежа на DIH со интегрирана дигитална платформа што овозможува производство како услуга (MaaS) (Рок: 30/06/2021) https://digitbrain.eu/open-calls/

7. Подобра фабрика - Растете го производствениот бизнис (Рок: 15/07/2021)  https://better-factory.fundingbox.com/

8. Поврзување на точките за ослободување на иновативниот потенцијал за дигитална трансформација на европскиот земјоделско-прехранбен сектор (Рок: 28/07/2021)   https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

9. Паметна платформа за поврзани фабрики ориентирана кон човекот (Рок: 01/08/2021) http://opencalls.shop4cf.eu/ 

10. Најава од ФИТР: Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации “ (во трет квартал – јули-септември 2021). https://fitr.mk

11. Предизвик: можност за финансирање од Иновативниот производствен центар за соработка и истражувања (Рок: отворен)   ​

https://www.imcrc.org/apply-now/

​​

12. WBIF грантови/инвестиции во удели на компании во областите енергија, животна средина, социјала, транспорт, дигитална инфраструктура, како и инфраструктурни проекти за развој на приватниот сектор (Рок:  отворен (за годишни или двогодишни предлог проекти) https://wbif.eu/about/how-apply-wbif-grant

​​

​​​

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија како и на иновациите приредуваме листа на 14 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

 

1. Фондација BBVA - Награди за граничните области на знаењето за 2021 (Рок: 30/06/ 2021) https://www.frontiersofknowledgeawards-fbbva.es/conditions/

2. НОВ Повик: Предизвик во вода и канализација 2021 година (Рок: 04/07/ 2021)

https://www.relx.com/corporate-responsibility/engaging-others/relx-group-environmental-challenge#apply

 

3. НОВ Повик:  Мајкрософт прифаќа Предлози за Програма за грантови за пристап до пристап до пристап (Рок: 30/07/ 2021)  https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility-grants

 

4. НОВ Повик: Програма за животна средина на Обединетите нации - Управување со отпад во земјите во развој (Рок: 07/08/2021) https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme/applying-funding-through-special

 

5. НОВ Повик:IUCN и UNEP - Глобална адаптација заснована на екосистем (Рок: 30/08/2021) https://globalebafund.org/how-to-apply/  

 

6. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

 

​​

7. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија (Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

​​

8. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен)  https://www.ftpf.org/apply

​​

9. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

​​

10.USAID - развој на иативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

​​

11. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

​​

12. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: oтворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

13. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/  

​​

14. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок:отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

​​​

​За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

​​

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (од 170- 250 евра од учесник за обуки од 2 - 5 дена обука + 0.5-1 деи менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти од 10 до 35% . Видете повеќе овде: 

2. ГРАНТ АКАДЕМИЈА - 7-9 недели грант академија за пишување проекти со вкупно 18 сесии + 5 менторски сесии (вкупно 45 часа работа или 7.5 консултантски денови). Котизација 34.500 мкд   

3. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз оса на взаемно договорен број на деи на пишување и консултантски надоместок / ден); и

4. МОНИТОРИНГ НА ПОВИЦИ и АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

Повеќе информации можете да добиете на . Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • LinkedIn - White Circle
bottom of page