ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА ЈУЛИ 2021

Жешко лето со ПРОЕКТОРАТ за јули 2021- дури 405 конкурси за грант, најмногу од ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

Spread the word (3).png

Пред вас е 45 издание на ПРОЕКТОРАТ, по 3 години и 9 месеци преставување на активни конкурси за грантови во Македонија претставува 405 конкурси во своето јулско издание. Во него се преставени 33 активни конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, амбасади, други донаторски агенции, регрант програми,),13 грант програми на Erasmus+ и 22 на Креативна Европа за 2021 година и 299 конкурси на Horizon Europe.

Објавуваме и 20 повици за грантови за социјални претпријатија и како и награди/предизвици за иновациите. Ќе може да се видат и уште  повици за мали и средни претпријатија и за стартапи. 

​Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед! 

 

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

1. Повик на проектот „Зголемување на граѓанскиот ангажман во дигиталната агенда - ICEDA, Фондација Метаморфозис, МК (Рок: 07/07/ 2021) https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/povik-za-aplikacii-grantovi-za-graganski-organizacii/

 

2. Повик на The Robert Carr Fund 2021 за доделување грантови за циклус на финансирање 2022-2024 (Рок: 11/07/2021) https://robertcarrfund.org/request-for-proposals

 

3. Повик за проекти за финансирање со цел подобрување на професионализмот во односите меѓу работниците и вработените за 2021 година - Социјални прерогативи и специфични Линии на компетенции (SocPL)  (Рок: 15/07/ 2021)  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/socpl/wp-call/2021/call-fiche_socpl-2021-ind-rel_en.pdf

4. Повик: Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитни организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:16/07/2021) https://www.globalgiving.org/accelerator/

5. Повик за апликации: Планета „Планетата„ Види промена, смени го светот“ (Рок:19/07/2021) https://copernicus-masters.com/challenges/planet-challenge/ 

6. Повик за Награда за соочување со општествените предизвици (Рок:29/07/2021) https://bit.ly/3vpk7uK 

7. Фондација за третиот милениум - Програма за одржливост (Рок:30/07/2021) http://www.stiftung3m.org/en/foerderung/index.html

8. Повик за грантови на Фондацијата „Сорансон импакт“ „Еднакво и еластично закрепнување“ (Рок:30/07/2021)  http://sorensonimpactfoundation.org/grant-rfp/

9. Повик за доделување грантови во рамки на проектот: “Унапредување на родовата еднаквост преку процесот на пристапување во ЕУ“ (Рок:30/07/2021) https://tinyurl.com/reaktor-call-30-07

​​10. Очекуван повик 01/2021 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020) (најавен на 30 Април од ИПАРД агенцијата) (Рок: во текот на јули 2021)

11. Club300 Foundation - Грантови за заштита на птици (Рок:30/07/2021) https://www.club300.se/club300/bird-protection/

​​​

12.  Повик: Амбасада на САД: Програма за мали грантови (Претприемништво и иновации; културата и уметноста; Разновидност и зајакнување на младите и на маргинализраните заедници; Демократски процеси и вредности; Зајакнување на отпорноста против дезинформации; Заштита на животната средина; и евроатланска интеграција (Рок: 30/07/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330565   

​​13. ​​​Програма за мали грантови за јавна дипломатија за непрофитни организации на Канцеларијата за јавни работи  при мисијата на САД во НАТО (САД-НАТО) (31/07/2021) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=330518

14. Размена на ресурси во заедницата: Повик за предлози за разни проекти (15/08/2021) 

https://rightsindevelopment.org/news/community-resource-exchage-call-for-proposals/

​​

15. Повик CERV: Повик за кофинансирање на мерката „Мрежа на градови“ за 2021 година (26/08/2021) https://tinyurl.com/cerv-network-of-cities-2021

16. Повик CERV: Повик за кофинансирање на мерката „Збратимување на градови“ за 2021 година (26/08/2021) 

17. Нов Повик: Награди за европска разновидност во 2021 година (Рок: 1/08/2021) ttps://www.europeandiversityawards.com/nominations-2021

18. Рамковни договори за партнерство (Framework Partnership Agreements (FPAs) и годишни оперативни грантови – Македонија (Рок: 05/08/2021) https://bit.ly/3jd1FSY

19. Повик за предлоg проекти на Фондот за соработка на ЦЕИ 2021 година (Рок: 1/09/2021) https://www.cei.int/news/9096/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2021-now-open

20. Нов Повик за предлог проекти за заштита и унапредување на правата на детето (CERV-2021-CHILD) (Рок: 7/09/2021) https://tinyurl.com/cerv-1509-child

21. Подобро подготвени регионални и локални власти за да се прилагодат на климатските промени (Рок: 14/09/2021)  https://bit.ly/3w3GgP4

22. Нов Повик: Европска единица за солидарност за 2021 годинa (Рок: 05/10/2020)  https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_en

23. БТД: Поддршка на „Западен Балкан 6“ за зајакнување на слободата на медиумите и борба против домашно и родово насилство (Рок: 15/10/2021) https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based

24. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка (Рок: 31/12/ 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

 

25. CIVICA Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022) https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

​​​

26. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

​​​​​

27. The National Geographic Society неколку конкурси- КОВИД-19 Фонд за далечинско учење за итни случаи за едукатори (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​​

28. The National Geographic Society неколку конкурси- - Фонд за итни случаи КОВИД-19 за новинари (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​​

​29. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата (Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

​​​​​

30. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на луѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

​​​​​

31. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy)

(Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

​​​​​

32. Повик:Повик на The Rapid Response Fund за поддршка на организации, активисти, новинари и други поборници на човекови права кои се соочуваат со дигитални напади и итни случаи од разни видови (рок: отворен) https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/apply/  

​33. Мерки за информирање и обука на работнички организации (SOCPL-2021-INFO-WK) (Рок: 8/06/2021) https://tinyurl.com/f36b7kpa

​​​​​Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

​​

1. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) 

Повеќе на следниот линк: 

​​

I. Клучна акција 1 (КА1) - Мобилност за учење на поединци:

  1. Мобилност на поединци од областа на младите (Рок: 5/10)

  2. Младинско учество (Рок: 5/10)

  3. Еразмус акредитации во стручно образование и обука, училишно образование и образование за возрасни  (Рок: 19/10) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en

  4. Повик на Еразмус за Центри за стручна извонредност (рок: 7 септември 2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/centres-vocational-excellence_en

​​

​II. Клучна акција 2 (КА2) - Соработка меѓу организации и институции

​​

​5. Партнерства од мал обем во областа на

Училишно образование (Рок: 3/11)

6. Партнерства од мал обем во областа на Стручно образование и обука

 (Рок: 3/11)

 

7. Партнерства од мал обем во областа на Образование на возрасни

 (Рок: 3/11)

  1. Партнерства од мал обем во областа на Млади (Рок: 3/11)

9. Центри за стручна извонредност (Рок: 07/09)

10.  Еразмус+ Академии за наставници, (Рок: 07/09)

​11. Алијанси за иновации - Сојузи за образование и претпријатија (Рок: 07/09)
​12. Алијанси за иновации - Алијанси за секторска соработка за вештини (спроведување на „нацрт“)(Рок: 07/09)

 

​​

​Повеќе за сите овие повици на Еразмус+ можете да дознаете во програмскиот водич:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf

​​​​

​​​

Креативна Европа- Култура,  Креативна Европа- Медиуми, Креативна Европа- интерсекторски, со отворени 22 повик за грантови:

 

1. Платформи за поддршка за промовирањe на надоаѓачки уметници (Рок: 26/09/2021)

2. Мрежа на Европски Кина  (Рок: 10/08/2021)

 

3. Дистрибуција – Селективна Шема (24/08/ 2021)

4.Европски развој на групни мини проекти (European Mini Slate Development (Рок: 12/08/2021)

 

5.Европски Фестивали (Рок: 24/08/2021)

 

6.Пазари и вмрежувања (Markets and Networking ) (Рок: 24/08/2021)

 

7.ТВ и онлајн содржинИ (TV and online content) ) (Рок: 25/08/2021)

 

8.Европски развој на групни проекти ( European Slate Development) – (Рок: 25/08/2021)

 

9. European Cooperation projects Large ((Рок: 07/09/2021)

10. European Cooperation projects Small Scale ((Рок: 07/09/2021)

11. European Cooperation projects Medium Scale ((Рок: 07/09/2021)

12. Негување на европските медиуми  на таленти и вештини (Fostering European media talents and skills (Training Initiative)) (Рок: 25/08/2021)

13. Pan-European cultural entities (Рок: 26/08/2021)

14. Circulation of European literary works (Рок: 30/09/2021)

 

15.Развој на публика и филмско образование (Audience Development and Film education) (Рок: 5/10/2021)·   

 

16.Лабораторија за иновации  ( Innovation Lab) (Рок: 5/10/2021)·   

 

17.Европски VOD (Video on demand) мрежи и оператори (European VOD networks and operators) (Рок: 5/10/2021)·   

 

18.Развој на Европски копродукциски проекти (   European Co-development) (Рок: 17/11/2021)·   

 

19.Иновативни алатки и деловни модели (Innovative tools and business models) (Рок: 24/08/2021)

 

20.Талент и вештини (Talent & Skills) (Рок: 26/08/2021)

 

21.Вести-Новинарско партнерство (NEWS-Journalism partnerships) (Рок: 26/08/2021) 

 

22. European Networks of Cultural and Creative Organisations (Рок: 26/08/2021) 

Сите повици на Креативна Европа ќе можете да ги најдете на следниот линк: 

Дополнително 299 грант конкурси за поднесување предлог проекти кои е отворени во рамките на Horizon Europe - Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ, каде имаме најави на осум конкурси од новата Хоризон Европа 2021-2017  (За кои ќе Ви треба најaва со EU Login):      

​​

1. ​Награди за европска престолнина на иновации  (Рок: 15/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-eu-capital

2. Награда за соочување со општествените предизвици (Рок: 29/07/ 2021) https://tinyurl.com/he-societal-challenges-award

 

3. Награда за стратегија за набавки за иновации (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-ips-award

4. Награда за лидерство за набавки  (Рок: 29/07/ 2021)  https://tinyurl.com/he-award-procurement-leader

 

5.Технологии за берба и складирање на енергија (Рок: 22/09/ 2021) https://tinyurl.com/he-harvesting

 

6. Повик за финансирање НА ERC за веќе воспоставени истражувачи за 2021 година (Рок: 31/08/ 2021) 

7. Проекти за иновативно решение што ќе овозможи следење на сите трговски товарни возови, од сите железнички претпријатија, опфаќајќи ја целата европска мрежа (Рок:21/09/2021)  https://tinyurl.com/he-trains

​​​

8. EIC Transition Open 2021 (Рок:21/09/2021) https://tinyurl.com/he-eic-transition

9. Награда ЕИЦ Хоризонт за „Гориво од сонцето: вештачка фотосинтеза“ (Рок: 6/10/2021)  https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun

10. 5 повици на Хоризонт Европа - Поддршка во истражување

11. 13 повици на Хоризонт Европа - Безбедна, паметна и отпорна мобилност и транспорт на луѓе и стоки (Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-mobility

12. 18 повици на Хоризонт Европа за зголемување на учеството и зајакнување на европската област за истражување WIDERA

(Рок: 19/10/2021)  https://tinyurl.com/horizon-eu-widera

 

13. 17 повици на Хоризонт Европа за дигитални и надоаѓачки технологии за промовирање на конкурентноста и поддршка на европскиот зелен договор (Рок: 21/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-digit-green

14. 17 повици на Хоризонт Европа Поддршка на двојната Транзиција кон зелена и дигитална економија (Рок: 23/11/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-transition

15. 17 повици на Хоризонт Европа Чисти и конкурентни решенија за сите начини на транспорт (Рок: 23/11/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-transp

16. 7 повици на Хоризонт Европа за Промовирање на интеграцијата во светот што се менува

(Рок: 7/10/2021)  https://tinyurl.com/HORIZON-EU-TRANSFORM

17. 5 повици на Хоризонт Европа за ефикасна, одржлива и инклузивна употреба на енергијата - 01

(Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-energy-use

18. 5 повици на Хоризонт Европа за Развој, консолидација и оптимизација на европската инфраструктура за истражување, одржување на конкурентноста на европската инфраструктура за истражување на глобално ниво

(Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horon-eu-infra

19. 4 повици на Хоризонт Европа за Истражување и иновации во областа на културното наследство и културната и креативната индустрија

(Рок: 07/10/2021) https://tinyurl.com/horizon--eu-heritage-cult

20.. 4 повици на Хоризонт Европа за Зајакнување  на сајбер безбедноста (Рок: 21/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-cyber-sec

21. 4 повици на Хоризонт Европа за Одржливо, безбедно и конкурентно снабдување со енергија(Рок: 19/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-sust-energy

22. 2 повици на Хоризонт Европа за поддршка на зајакнување на истражувачката инфраструктура (Рок: 23/11/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-reasarch-infrast

23. 2 повици на Хоризонт Европа за ПОДДРШКА НА ТРАНЗИЦАТА ВО КЛИМАTСКО-НЕУТРАЛНИ И ПАМЕТНИ ГРАДОВИ            (Рок: 14/09/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-tran-smart-cities

24. 10 повици на Хоризонт Европа за Чиста животна средина и нула загадување (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horizion-eu-clean--env

25. 5 повици на Хоризонт Европа за заштита и промовирање на демократијата (Рок: 07/10/2021) https://tinyurl.com/horizo n-eu-democracy

26. 7 повици на Хоризонт Европа за борба потив болестите (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-fighting-diseases

27. 9 повици на Хоризонт Европа за циркуларна економија и биоекономијата (Рок: 06/10/2021)

https://tinyurl.com/horizon-eu-circ-economy

28. 10 повици на Хоризонт Европа на тема земја, океани и води (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-land-oceans

29. 19 повици на Хоризонт Европа на тема фер, здравa и пријателскa храна за животната средина (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-food

30. 19 повици на Хоризонт Европа на тема биодиверзитет и екосистеми во Европа (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-biodiversity

31. 21 повици на Хоризонт Европа на тема дигитализирана, енергетска ефикасна и издржлива европска индустрија (Рок: 23/09/2021)   https://tinyurl.com/horiz-eu-digit-industry

32. 24 повици на Хоризонт Европа на тема развој на етички и фокусирани на човекот дигитални и индустриски технологии

 (Рок: 21/10/2021)    https://tinyurl.com/horiz-eu-ethical-digit-tech

33. 28 повици на Хоризонт Европа на тема Иновативно управување, следење на животната средина и дигитални решенија за поддршка на европскиот зелен договор  (Рок: 6/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-sup-green-deal

34. 4 повици на Хоризонт Европа на тема одржување на здравјето (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-maintain-health

35. 3 повици на Хоризонт Европа на тема Обезбедување пристап на иновативно, одржливо и квалитетно здравје (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-acssess-2-health

36. 3 повици на Хоризонт Европа на тема ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕ, Рок: (21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-env-health

37. 3 повици на Хоризонт Европа на тема АЛАТКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЈА ЗА ЗДРАВО ОПШТЕСТВО, Рок: (21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-tools-health-soc

38. 3 повици на Хоризонт Европа на тема КОНКУРEНТНА ЗДРАВСТВЕНA ИНДУСТРИЈА АЛАТКИ, Рок: (21/09/2021)  https://tinyurl.com/horiz-eu-compet-health-ind

39. 2 повици на Хоризонт Европа на тема Работа со засегнатите страни на културното наследство  Рок: (07/10/2021)  https://tinyurl.com/horiz-eu-stakeh-cult-heritage

ПОВЕЌЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИОТ ПРИЛОГ ЗА ХОРИЗОНТ ЕВРОПА КОНКУРСИТЕ ЗА ГРАНТОВИ ЗА 2021  ТУКА

Објавуваме 12 повици за грантови за мали и средни претпријатија и за стартапи, кои се регрант програми на H2020 или на други Европски проекти. Поместуваме и еден предзвик. Ова е листата која е отворена сега за отворени конкурси до јуни 2021:

​1.DIH-World - Забрзување на распоредувањето и зрелоста на DIH за придобивки од дигитализацијата на европските мали и средни претпријатија (Рок: 23/07/ 2021) https://dihworld.ems-carsa.com/

2.Подобра фабрика - Растете го производствениот бизнис (Рок: 15/07/2021)  https://better-factory.fundingbox.com/

3.Унија на дигитални иновативни центри (DIH) за прифаќање на дигитални технологии од големи размери од страна на европските МСП (Рок: 16/07/2021)  https://digifed.org/2021/06/09/digifed-launches-digital-challenge-open-call-for-start-ups-and-smes/  

 

4.Повик FemTech and HealthTech Grants Program  (Рок:18/07/2021) https://womenwhotech.com/

 

5.COVID експоненцијална програма  (Рок: 22/07/2021)    https://covid-x.eu.

6.Google for Startups Accelerator: Europe (Рок: 23/08/2021)    https://www.campus.co/emea/accelerator/

7. Поврзување на точките за ослободување на иновативниот потенцијал за дигитална трансформација на европскиот земјоделско-прехранбен сектор (Рок: 28/07/2021)   https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

8. Најава од ФИТР: Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации “ (во трет квартал – јули-септември 2021). https://fitr.mk

9. Паметна платформа за поврзани фабрики ориентирана кон човекот (Рок: 01/08/2021) http://opencalls.shop4cf.eu/ 

10.Европски акцелератор предводен од кластери за дигитализација на циркуларната економија низ клучните сектори во развој (Рок: 03/08/2021) https://www.f6s.com/digicirc-blue-economy/apply

 

11.Одржлив екосистем за усвојување, ширење и трансфер на решенија за нови електрони (Рок: 31/08/2021)  https://smartees.eu/open-call-smartees2/

 

12.Инкубатор на доверливи екосистеми за споделување податоци на B2B на МСП кои соработуваат поврзани со центри за дигитални иновации (Рок: 06/09/2021)  https://i4trust-open-call.fundingbox.com/

 

13.Кон климатско паметно одржливо управување со земјоделски почви (Рок: 07/09/2021) https://ejp-soil.ptj.de

 

14.SMART4ALL -Самоодржливи прекугранични кориснички експерименти за кибер-физички систем за градење на капацитети меѓу европските заинтересирани страни  (Рок: 15/09/2021)  https://smart4all-2nd-ftte.fundingbox.com/

 

15.Нови синџири на вредности во индустријата зајакнати од мали летачки објекти  ( Рок: 22/09/2021)  https://www.ufoproject.eu

 

16.Зајакнување на платформата AI4EU со унапредување на интелигенцијата за набљудување на земјата, иновациите и усвојувањето ( Рок: 30/09/2021) https://ai4copernicus-project.eu/open-call-info/

17. Предизвик: можност за финансирање од Иновативниот производствен центар за соработка и истражувања (Рок: отворен)   ​

https://www.imcrc.org/apply-now/

​​

18. WBIF грантови/инвестиции во удели на компании во областите енергија, животна средина, социјала, транспорт, дигитална инфраструктура, како и инфраструктурни проекти за развој на приватниот сектор (Рок:  отворен (за годишни или двогодишни предлог проекти) https://wbif.eu/about/how-apply-wbif-grant

​​

​​​

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија како и на иновациите приредуваме листа на 20 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

1.USAID The Global Leadership and Education Advancing Development (Global LEAD) digital storytelling contest (Рок: 23/07/ 2021) https://www.youthlead.org/watchourimpact

 

2.Global Landscapes Forum (GLF)’s  the Restoration Stewards program to support the work of five young restoration practitioners (Рок: 31/07/ 2021) https://www.globallandscapesforum.org/the-decade/restoration-stewards/

 

3.The P4G Partnership (Рок: 31/07/ 2021) Fund  https://p4gpartnerships.org/p4g-call-partnerships

4.Startup SG — Global Startup Competition (Рок: 1/08/ 2021) https://slingshot.agorize.com/en/challenges/2021-edition

 

5.United Nations Sustainable Development Goals — Environmental Photographer of the Year (Рок: 14/08/ 2021)  https://epoty.org/

 

6.TREE Fund — Funding for Arboriculture and Urban Forestry  (Рок: 15/09/ 2021) https://treefund.org/researchgrants/kimmel

 

7.Empower a Billion Lives — Solutions to Energy Poverty (Рок: 31/10/ 2021) https://empowerabillionlives.org/compete/

 

8.Schlumberger Foundation — Funding for Women in PhD and Postdoctoral Studies (Рок: 05/11/ 2021) https://www.fftf.slb.com/

9. НОВ Повик:  Мајкрософт прифаќа Предлози за Програма за грантови за пристап до пристап до пристап (Рок: 30/07/ 2021)  https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility-grants

10. НОВ Повик: Програма за животна средина на Обединетите нации - Управување со отпад во земјите во развој (Рок: 07/08/2021) https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme/applying-funding-through-special

11. НОВ Повик:IUCN и UNEP - Глобална адаптација заснована на екосистем (Рок: 30/08/2021) https://globalebafund.org/how-to-apply/  

12. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

13. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија (Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

​​

14. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен)  https://www.ftpf.org/apply

​​

15. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

​​

16.USAID - развој на иновативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

​​

17. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

​​

18. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: oтворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

19. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/  

​​

20. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок:отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

​​​

​За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

​​

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (од 170- 250 евра од учесник за обуки од 2 - 5 дена обука + 0.5-1 деи менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти од 10 до 35% . Видете повеќе овде: 

2. ГРАНТ АКАДЕМИЈА - 7-9 недели грант академија за пишување проекти со вкупно 18 сесии + 5 менторски сесии (вкупно 45 часа работа или 7.5 консултантски денови). Котизација 34.500 мкд   

3. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз оса на взаемно договорен број на деи на пишување и консултантски надоместок / ден); и

4. МОНИТОРИНГ НА ПОВИЦИ и АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

Повеќе информации можете да добиете на . Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • LinkedIn - White Circle