top of page
Business consulting logo

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА ОКТОМВРИ 2020
Три години ПРОЕКТОРАТ со објавени 36 прегледи и неколку илјади конкурси за грантови од над 450 грант програми!

Доколку сакате да се запознаете и подетално со овие повици, бидете дел од бесплатниот онлајн кус семинар на 1 октомври 2020 од 17:30 -19:00. Пријавување во ZOOМ сесијата овде: https://tinyurl.com/zoom-1-sep-9-30

 

Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед!

 

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

1. Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд - 3 грант програми (рок: 1/10/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

2. ФИТР со повик за доделување финансиски средства преку Иновациски ваучери (Рок од 1 Октомври

натаму до исцрпување на фондот) https://fitr.mk/javen-povik-za-dodeluvane-na-finansiski-sredstva-preku-inovaciski-vauceri/

3. МИМ објави повик за доставување предлог-проекти: Промовирање медиумска и информациска писменост во малите градови и руралните подрачја(Рок: 12/10/2020). https://tinyurl.com/mim-12-oct

 

4. Повик: RYCO поканува здруженија да достават предлог проекти за младинско учество

(Рок: 12/10/2020) https://tinyurl.com/ryco-call-12-oct

5. Повик: Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитните организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:13 октомври 2020) https://www.globalgiving.org/accelerator/

6. The National Geographic Society неколку конкурси (Реазлични рокови) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/

· Еднаквоста и светот на природата (10/2020)

· Обнова на видовите кои се пред истребување (10/2020)

· Грантови за истражување (1/2021)

7. Европска комисија Повик: Воспоставување и тестирање интегрирани интервенции со цел да се

поддржат луѓето во ранливи ситуации (Рок: 15/10/2020) https://tinyurl.com/eccall151020

 

8. Предизвик на The World Tourism Organization (WTO) “Паметни решенија за паметни дестинации Предизвик за поттикнување иновации и промовирање на претприемништво во туризмот” (Рок: 15/10/2020) https://www.unwto.org/unwto-ongoing-innovation-initiatives

9. Повик на Niwano Peace Foundation (NPF) за апликации за грантови на тема „Дијалог и соработка во поделени општества“. (15/10/2020) https://www.npf.or.jp/english/grant/guidelines_application_forms

 

10. Повик: Поддршка „Западен Балкан 6“ за зајакнување на слободата на медиумите и борба

против семејно и родово базирано насилство (Рок: 16/10/2020) https://tinyurl.com/yyo2d2fn

 

11. Нов повик: Институтот за комуникациски студии објавува повик за доделување грантови за граѓански организации од регионите со заштитени подрачја - Охрид, Преспа, Демир Капија, Тиквеш, Струмица и Пелагонија. (Рок: 16/10/2020). https://iks.edu.mk/en/2020/09/16/call-for-awarding-grants-for-initiating-solutions-for-local-environmental-issues-2/

 

12.Повик за истражување за здравство во хуманитарни кризи (27/10/2020) https://www.elrha.org/programme/research-for-health-in-humanitarian-crises/

 

13. Повик: Еразмус+ Дополнителен повик за КА 2 како одговор на околностите создадени

од пандемијата Covid-19 (Рок: 29.10.2020) https://tinyurl.com/erasmus-29oct

 

14. The Foundation SUEZ Повик за грантови за поддршки за клучни услуги (Вода, Санитарии, Смет) (Рок: 30/10/2020) https://www.suez.com/en/who-we-are/a-committed-group/the-fondation-suez

 

15. Повик на Фондација МАПФРЕ за грантови за истражувања во областа на здравството. (30/10/2020) https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/grants-aids-and-awards/aids/ignacio-larramendi-research-grants/

 

16. Предизвик Global Sign за рана едукација на деца (30/10/2020) https://www.globalsignchallenge.org/

 

17 Повик на Оpen citizen science project (Рок: 1/11/2020) https://actionproject.eu/

 

18. WEBER 2.0 Програма за мали грантови за поддршка на мониторинг на реформата на јавната админстрација од страна на граѓанското општество во Алб, БиХ, Кос, Мк, Срб и ЦГ (Рок: 1/11/2020) https://idmalbania.org/call-for-proposals-small-grant-facility-supporting-civil-society-monitoring-of-public-administration-reform-par-deadline-1-november-2020/

 

19. НОВ ПОВИК - МРЕЖА НА ЕВРОПСКИ ФОНДАЦИИ за кофинансирање на вештачка интелегенција и проекти за автоматизирано донесување одлуки (Рок: 1/11/2020) https://europeanaifund.org/open-call-for-proposals/

 

20. Нов повик: Поддршка за непрофитни и организации од секторот на граѓанско општество преку Програмата за директна помош ДАП на Австралиската амбасада во Белград. (Рок: 2 /11/2020) https://serbia.embassy.gov.au/bgde/direct-aid-program.html?fbclid=IwAR1vCXbuVb3nW54h3T6EKO5s1efcNv2bWxGtXNOzFJmH87oG094Cm8mXwvg

21. Повик на спенсер фондацијата за мали грантови за истражување во областа на образованието

(Рок: 3/11/2020) https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

22. Нов Повик: За поднесување проекти за грантови за поддршка на Екуменска

женска иницијатива (Рок: 6/11/2020). http://www.eiz.hr/public-call-project-support/?lang=en/&lang=en

23. Нов Повик: DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation) грант програмата на Совет на Европа (Рок: 11/11/2020) https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/call-for-project-proposals-for-micro-grants-2020-2021

24. Нов повик: Повик за проекти за финансирање на програмата на ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА за размена за 2020 г. (Рок: 13/11/2020) https://application.cei.int/application/kep-2020/

25. Нов повик: Тринационални програми на Франција, Германија со државите на ЦИЕ, ЈИЕ и Магреб на наменети за чинителите во формалнато и неформалното образование (Рок: 15/11/2020) https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/fonds-speciaux-peco-pese-et-maghreb-2021.html

26. Нов Повик: ЕИДХР – Глобален повик со тематски фокус: намалување на просторот на граѓанското

општество и демократијата (Рок: 20/11/2020) https://tinyurl.com/eidhr-global-call

27. Повик на ЕК (Внатрешен фонд за полициската безбедност): Превенција на

радикализацијата (Рок: 24/11/2020) https://tinyurl.com/y4r96y9o

28. Повик на Fit for Life Foundation за граѓански организации или социјални претпријатија за проекти за унапредување на долгоживотен фитнес и здравје. (Рок: 23/11/2020) https://www.fitforlife.foundation/awards-application

29. Повик на фондацијата Franklinia за предлог проекти за заштита и зачување на глобалнио загрозени видови на дрва (Рок: 25/11/2020) https://fondationfranklinia.org/en/call-for-proposals-open/

30. Повик: Конкурс за предлог проекти на FGYO: “Европа: сега повеќе од секогаш“ (Рок: 30/11/2020) https://www.fgyo.org/calls-for-applications/europe-now-more-than-ever.html

31. Активности за само-доверба во заедницата - Извештај за годишната програма (Annual

Programme Statement 2020) (Рок: 30/11/2020)) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

32 Нов повик: ПОВИК НА ФОНДОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА на Обединетите Нации (UNDEF) за кофинансирање на проектите кои ја шират и поддржуваат демократијата (рок: 1/12/2020) https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

33. Нов повик: Европска Комисија бара предлог проекти за спречување на трговија со оружје (Рок:10/12/2020) https://bit.ly/2H9hJo2

34. НОВ ПОВИК: ЕУ за општини. Подобрување на услугите на локалната самоуправа преку иновативни концепти.

 (Рок: 30/12/2020) https://tinyurl.com/eu-4-municipalities

35. Нов повик: National Endowment for Democracy (NED) објавува нов повик за пднесување на грантови (Рок: 11/01/2020) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

36. Нов повик: Програма Наука за мир и безбедност на НАТО (SPS)

(Рок: 15/01/2021) https://www.nato.int/cps/en/natohq/172942.htm

37. Повик за поднесување проекти апликации за IFREE програма за мали грантови за поддршка на истражувањатА и образованието во експерименталната економија. (Рок: 01/02/2021 ) https://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/

38. Нов повик: Ekhagastiftelsen Фондација распишува нов повик за грантови за промовирање

на човековото здравје (Рок: 20/05/2021) http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/tidplan.shtml

39. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

40. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата

(Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

41. CIVICA Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022)

https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

42. Повик - Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/

43. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

44. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка(Рок: Отворен до 30 јуни 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

45. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy)

(Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

Во делот на компонентите МЕДУМИ и КУЛТУРА, програмата CREATIVE EUROPE ги има следниве отворени повици:

  1. Поддршка на меѓународни агенти за продажба на европски кинематографски филмови (Рок: 29/10/2020)

Сите овие повици можат да се најдат на следниов линк: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_enили на https://tinyurl.com/crea-euro-calls

Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во

областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

1. КА1- Мобилност на индивидуи во областа на младите (Рок: 01/10/2020)

2. КА2 - Стратешки партнерства во областа на млади (Рок: 01/10/2020)

3. KA3 – Проекти за младински дијалог (Рок: 01/10/2020)

4. Еразмус+ Акредитација во областа на образованието на возрасните, стручното образование и обука и училишното образование (Рок: 29/10/2020) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation

5. Нов Повик: Еразмус+ Дополнителен повик за КА 2 како одговор на околностите создадени од пандемијата Covid-19 (Рок: 29.10.2020) https://tinyurl.com/erasmus-29oct

6. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth

Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Програмата COSME ги поддржува малите и средните претпријатија во делот на поттикнување на конкуретноста. Ова се отворените повици во COSME:

1. COSME Повик 2020 - Strand A: Clusters Go International – All Sectors CLUSINT-01-2020 (2/12/2020) https://tinyurl.com/cosme-2-12

2. COSME повик 2020 – Strand B: Clusters Go International – Defence and Security Sector CLUSINT-02-2020 (2/12/2020) https://tinyurl.com/cosme-2-12

 

 

Во рамките на ЕУ програмата за Вработување и социјални иновации (EaSI) се активни следниве конкурси:

1. Нов Повик: EaSI Повик за предлог проекти- Центри за комптенции за социјални иновации (Рок: 15/10/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes

2. Воспоставување и тестирање на интегрирани интервенции насочени кон поддршка на луѓе во (нај) ранливи ситуации и (Рок: 15/10/2020) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes

 

 

Дополнително вкупно 35 посебни грант конкурси поделени во 7 групи за поднесување

предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020,

Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со

пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):

I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

1. Иструмент за мали и средни претпријатија (EIC Accelerator pilot - SME Instrument) – микс на грант и вложување во удели (Рок: 07/10/2020) https://tinyurl.com/y2bt3f6n

2. Брза патека до иновации (FTI) за пристап до ризични финансии и иновации за мали и средни прептприја (Рок: 27/10/2020) https://tinyurl.com/y2zczofn

3. Пан-европска напредна помош во производството и обука за малите и средни претпријатија (Рок: 01/12/2020) https://tinyurl.com/yxbqhc2c

II. H2020 ИДНИ И РАСТЕЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET))

1. FET Innovation LaunchpadFETOPEN-03-2018-2019-2020 (Рок: 14/10/2020) https://tinyurl.com/y72nrw4u

III. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Краен рок на 2/12/ 2020 https://tinyurl.com/v79ky73

- Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2018-2020 (Рок: 14 октомври) htБtps://tinyurl.com/r6dd7fd

- Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020 (Рок: 1/12/2020)

IV. Проекти за големи размери на Фондот за иновации (Рок: 29/10/2020) https://tinyurl.com/y42243o9

V. EU Green Deal Projects on Horizon -20 повици (Рок: 26/01/2021) https://tinyurl.com/horizoneu-26-01-21

· LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

· LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

· LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

· LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

· LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

· LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

· LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

· LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

· LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

· LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

· LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

· LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient

· LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

· LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

· LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services

· LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

· LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

· LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

· LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

· LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

VI. Уште други 8 повици од други програми на H2020 се презентирани овде : https://tinyurl.com/y5a52zdw

VII. Нов повик: ХОРИЗОНТ 2020: социо-економско и културно промена во контекстот на четвртата индустриска револуција - дигитализација во музеи (Рок: 11/1/2021) https://tinyurl.com/y5twwy23  

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија приредуваме листа на 15 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

1.Предизвик Д-награда (D-Prize) финансира пилот-проекти кои пошироко дистрибуираат релативно ефтини производи и услуги во борбата против сиромаштијата. (Рок: 18/10/2020

(предвремен рок) и 08/11/2020 (редовен рок) https://d-prize.org/

2. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иновативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

3.Универзитетот во Делавер - Дијамантски предизвик за претприемачи од средните училишта (Рок: 08/01/2021) https://diamondchallenge.org/competition/

4. Инкубатор Halcyon - Поддршка за социјални претприемачи во рана фаза. (Рок: 12/10/2020) https://halcyonhouse.org/incubator/apply

5. Нов повик: EnAccess Foundation — Open Source Innovations for Energy Access (30/10/2020) https://enaccess.org/submit/

6. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија

(Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

7. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) —  - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен) https://www.ftpf.org/apply

8. Фондација Конрад - Предизвик „Дух на иновации“ 2020-2021 година е светски натпревар

за млади на возраст од 13-18 години за создавање комерцијално одржливи производи или

услуги за решавање на прашања за глобална одржливост. (Рок: 06/11/2020)

https://www.conradchallenge.org/conrad-challenge

9. Нов предизвик: REIMAGINE CHARITABLE GIVING CHALLENGE (Рок:6/11/2020)

https://www.openideo.com/challenge-briefs/reimagine-charitable-giving-challenge

10. Меѓународна награда принц Талал на програмата за развој на Арапскиот залив - Предмет на меѓународната награда „Принц Талал“ во 2020 година е „Елиминирање на гладот, обезбедување безбедност на храна и подобрена исхрана и промовирање на одржливо земјоделство“. (Рок: 15/12/ 2020). Деталите овде: https://agfund.org/

11. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

12. Common Fund for Commodities (Заеднички фонд за стоки) -  (CFC) обезбедува финансиски

и технички инструменти за поддршка на проекти предложени од претпријатија, задруги

и институции. (Рок: 15/10/ 2020) http://www.common-fund.org/call-for-proposals/

13. USAID - развој на иновативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иновативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иновативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

14. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -

GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија

во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

15. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: отворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

16. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/

17. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок: отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (155 евра од учесник за два дена обука + 0.5 денови менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти до 40% . Видете повеќе овде: https://goo.gl/forms/UOeotPVh3JW0MXkI3

2. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз основа на взаемно договорен број на денови на пишување и консултантски надоместок / ден); и

3. ДОГОВОР за АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

 

Повеќе информации можете да добиете на www.proefekt.mk. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk

Најлесно до патот кон грант поддршката (

Роденденското триесет и шесто издание на ПРОЕКТОРАТ го објавуваме токму на датумот кога пред три години (2017) започнавме со овој сервис за полесен пристап до грантови . Изградивме комплетно отворен сервис во Македонија, кој е меѓу ретките во регионот кој е бесплатен, а ПРОЕКТОРАТ ќе остане отворен сервис за сите, каде што ќе претставуваме активни конкурси за грантови со аплицирање на предлог проекти од различни донаторски програми (IPA II/III, Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon 2020 , итн). Во листата за октомври 2020објавуваме 49 конкурси, додека во ексклузивното издание на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 презентираме 35 повици за грантови во поделени во 6 области со крајни рокови до јануари 2021 година.

FITR-Cover-FB-845x321-1.png
RYCO-Logo_Full-Color_Primary-3.png
ec_logo_en.gif
btd-logo-300x200-1.jpg
erasmusplus-logo-all-en-300dpi.jpg
Call for Project Proposals Micro-Grants
15d43aef6c8a5134e1fc00a9c98b8ab0_XL.jpg
unnamed.png
video_thumbnail.jpg
download (1).png
Horizontal_Logo-2013-07-01.png
logo.png
creative_europe_0.jpg
logo_2016-05-17_1462987869948.jpg
unnamed.jpg
GIF_Logo.jpg
LOGO_DRK_Foundation.jpg
Conrad_Challenge_Logo_RGB.png
download.jpg
81995_CFfC_LogoNew_CMYK-002.png
bottom of page