Business consulting logo

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА НОЕМВРИ 2020
101 активни конкурси за грант во 11 издание на ПРОЕКТОРАТ во 2020 година!
Напредно качување кон успехот (9).png

Го читате првото издание на ПРОЕКТОРАТ коe го објавуваме изворно на интернет страницата на ПРОЕФЕКТ ИНОВО www.proefekt.mk. Претходните 36 изданија во текот на три години од октомври 2017 до сега, ги објавуваме на фејсбук страната на овој сервис за да овозможиме полесен пристап до грантови . Но Фејсбук го смени правилото да може да се објавуваат белешки и затоа одлучивме да го објавуваме овој мајголем преглед на грант повици кај нас на интернет страницата на Проефект. Во изданието на Проекторат за ноември преставуваме вкупно 101 активни грантови и тоа 26 конкурси во ексклузивното издание на грант повици за Рамковната програма за истражување и иновации на ЕУ Horizon 2020 поделени во 7 области со крајни рокови до февруари 2021 година, 11 повици за мали и средни претпроијатија и за стартапи, како и 16 повици за социјални претпријатија. На самиот почеток е избор од дури 48 конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon 2020 , други донаторски агенции, амбасади, регрант програми, итн). 

Доколку сакате да се запознаете и подетално со овие повици, бидете дел од бесплатниот онлајн кус семинар на 4 ноември 2020 од 17:30 -19:00. Пријавување во ZOOМ сесијата овде: https://tinyurl.com/proektorat-11-20

 

Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед!

 

Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

 

1. Повик на Оpen citizen science project (Рок: 1/11/2020) https://actionproject.eu/

 

2. WEBER 2.0 Програма за мали грантови за поддршка на мониторинг на реформата на јавната админстрација од страна на граѓанското општество во Алб, БиХ, Кос, Мк, Срб и ЦГ (Рок: 1/11/2020) https://idmalbania.org/call-for-proposals-small-grant-facility-supporting-civil-society-monitoring-of-public-administration-reform-par-deadline-1-november-2020/

 

3. МРЕЖА НА ЕВРОПСКИ ФОНДАЦИИ за кофинансирање на вештачка интелегенција и проекти за автоматизирано донесување одлуки (Рок: 1/11/2020) https://europeanaifund.org/open-call-for-proposals/

 

4. Поддршка за непрофитни и организации од секторот на граѓанско општество преку Програмата за директна помош ДАП на Австралиската амбасада во Белград. (Рок: 2 /11/2020) https://serbia.embassy.gov.au/bgde/direct-aid-program.html?fbclid=IwAR1vCXbuVb3nW54h3T6EKO5s1efcNv2bWxGtXNOzFJmH87oG094Cm8mXwvg

5. Повик на Спенсер фондацијата за мали грантови за истражување во областа на образованието (Рок: 3/11/2020) https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

6. НОВ повик на USAID: Програма за слепилото кај децата: 3 грант круг (Рок: 4/11/2020) https://www.usaid.gov/documents/1864/usaids-child-blindness-program-grant-round-2-request-applications

 

7. За поднесување проекти за грантови за поддршка на Екуменска женска иницијатива (Рок: 6/11/2020). http://www.eiz.hr/public-call-project-support/?lang=en/&lang=en

8.НОВ повик ДРЛ (Бирото за демократија, човекови права и пазар на тудот - Годишна програма за слобода на Интернет (Рок: 9/11/2020) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329247

 

9. DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation) грант програмата на Совет на Европа (Рок: 11/11/2020) https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/call-for-project-proposals-for-micro-grants-2020-2021

10. Повик за проекти за финансирање на програмата на ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПСКА ИНИЦИЈАТИВА за размена за 2020 г. (Рок:13/11/2020) 

https://application.cei.int/application/kep-2020/

11. Тринационални програми на Франција, Германија со државите на ЦИЕ, ЈИЕ и Магреб на наменети за чинителите во формалнато и неформалното образование (Рок: 15/11/2020) https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/fonds-speciaux-peco-pese-et-maghreb-2021.html

12. НОВ повик: Фонд за амбасадори за грантови за зачувување на културата во Р.С. Македонија (Рок: 15/11/2020) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

13. НОВ повик на GCAP: Регрант програма за народни собранија (Рок: 15/11/2020) https://gcap.global/news/regranting-call-for-peoples-assemblies/

 

14. ЕИДХР – Глобален повик со тематски фокус: намалување на просторот на граѓанското

општество и демократијата (Рок: 20/11/2020) https://tinyurl.com/eidhr-global-call

15. Повик на Fit for Life Foundation за граѓански организации или социјални претпријатија за проекти за унапредување на долгоживотен фитнес и здравје. (Рок: 23/11/2020) https://www.fitforlife.foundation/awards-application

 

16. Повик на ЕК (Внатрешен фонд за полициската безбедност): Превенција на

радикализацијата (Рок: 24/11/2020) https://tinyurl.com/y4r96y9o

17. НОВ повик на Creative Hubs за креативни центри за воведување креативност во училиштата, универзитетите и сите видови и нивоа на образование. (Рок: 25/11/2020) https://creativeflip.creativehubs.net/2020/10/27/open-call-for-applications/

 

18. Повик на фондацијата Franklinia за предлог проекти за заштита и зачување на глобалнио загрозени видови на дрва (Рок: 25/11/2020) https://fondationfranklinia.org/en/call-for-proposals-open/

19. Повик: Конкурс за предлог проекти на FGYO: “Европа: сега повеќе од секогаш“ (Рок: 30/11/2020) https://www.fgyo.org/calls-for-applications/europe-now-more-than-ever.html

 

20. НОВ Повик на Фондација Сумитомо за предлог проекти за грантови за заштита, зачувување и обновување на културните добра надвор од Јапонија (Рок: http://www.sumitomo.or.jp/e/kaigai/outside.htm

21. Активности за само-доверба во заедницата - Извештај за годишната програма (Annual Programme Statement 2020) (Рок: 30/11/2020)) https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

22. ПОВИК НА ФОНДОТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА на Обединетите Нации (UNDEF) за кофинансирање на проектите кои ја шират и поддржуваат демократијата (рок: 1/12/2020) https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

23. Европска Комисија бара предлог проекти за спречување на трговија со оружје (Рок:10/12/2020) https://bit.ly/2H9hJo2

 

24. НОВ повик на Microsoft за доделување грантови за AI за пристапност „Паметни градови и транспорт“ (Рок: 15/12/2020) https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility-grants

 

25. НОВ повик на USAID: Ангажирање на приватниот сектор и пазарно базираниот развој (Рок: 24/12/2020)  https://bit.ly/2TiWdjt

 

26. ЕУ за општини. Подобрување на услугите на локалната самоуправа преку иновативни концепти.(Рок: 30/12/2020) https://tinyurl.com/eu-4-municipalities

27. National Endowment for Democracy (NED) објавува нов повик за пднесување на грантови (Рок: 11/01/2020) https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

28. Програма Наука за мир и безбедност на НАТО (SPS) (Рок: 15/01/2021) https://www.nato.int/cps/en/natohq/172942.htm

 

29. НОВ Повик на Department of State- Глобални активности за ангажирање во областа на биосигурноста (Рок: 29/1/2020) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329507

30. НОВ повик на програмата за знаење за загрозени материјали (Рок: 31/01/2020) https://www.emkp.org/grants/

​31. Повик за поднесување проекти апликации за IFREE програма за мали грантови за поддршка на истражувањатА и образованието во експерименталната економија. (Рок: 01/02/2021 ) https://ifreeweb.org/research/the-ifree-small-grants-program/

32. НОВ Повик за предлог проекти за грантови од Вишеград Фонд - 3 грант програми (рок: 1/02/ 2020). https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

33. Повик: Акцелераторска програма на GlobalGiving: Покана за Непрофитни организации да остварат успех за краудфиндинг (донации на помали износи од поголем број на поединци) (Рок:07/02/2021) https://www.globalgiving.org/accelerator/

34. НОВ Повик на ISFP: за кофинансирање на проекти од област со борба со сајбет криминалот и борбата со сексуална злоупотреба на дец (Рок: 25/02/2020) https://tinyurl.com/y49os76q

35. Ekhagastiftelsen Фондација распишува нов повик за грантови за промовирање

на човековото здравје (Рок: 20/05/2021) http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/tidplan.shtml

36. Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

37. The National Geographic Society неколку конкурси- КОВИД-19 Фонд за далечинско учење за итни случаи за едукатори (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

38. The National Geographic Society неколку конкурси- - Фонд за итни случаи КОВИД-19 ЗА НОВИНАРИ (Рок: отворен)

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​39. OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата

(Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

40. CIVICA Mobilitas 3: Повик за мали грантови (Рок: отворен до 30. јуни 2022)

https://civicamobilitas.mk/povici/cm-mak-02/

41. Повик - Hate Speech International: за медиумски професионалци со проекти за истражување на говор на омраза, криминал од омраза и / или екстремизам (отворен) https://www.hate-speech.org/about/grants/

42. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на чуѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

43. Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка(Рок: Отворен до 30 јуни 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

44. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy)

(Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во

областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

1. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth

Повеќе на следниот линк: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Програмата COSME ги поддржува малите и средните претпријатија во делот на поттикнување на конкуретноста. Ова се отворените повици во COSME:

1. COSME Повик 2020 - Strand A: Clusters Go International – All Sectors CLUSINT-01-2020 (2/12/2020) https://tinyurl.com/cosme-2-12

2. COSME повик 2020 – Strand B: Clusters Go International – Defence and Security Sector CLUSINT-02-2020 (2/12/2020) https://tinyurl.com/cosme-2-12

Во рамките на ЕУ програмата за Вработување и социјални иновации (EaSI) се активни следниве конкурси:

  1. ПРЕЗАКАЖАН Повик: EaSI Повик за предлог проекти- Центри за комптенции за социјални иновации (Рок: 6/11/2020) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes

Дополнително вкупно 26 посебни грант конкурси поделени во 7 групи за поднесување предлог проекти кои се отворени во рамките на Horizon 2020. Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ ги претставуваме со  пристап кон линковите до април 2020 (За кои ќе Ви треба најава со EU Login):

I. H2020 ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

1. Пан-европска напредна помош во производството и обука за малите и средни претпријатија (Рок: 01/12/2020) https://tinyurl.com/yxbqhc2c

 

II. H2020 Поддршка на иновативни агенции – INNOSUP. Краен рок на 2/12/ 2020 https://tinyurl.com/v79ky73

- Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020 (Рок: 1/12/2020)

 

III. EU Green Deal Projects on Horizon -20 повици (Рок: 26/01/2021) https://tinyurl.com/horizoneu-26-01-21

· LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

· LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

· LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

· LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

· LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

· LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

· LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

· LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

· LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

· LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

· LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

· LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient

· LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

· LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

· LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services

· LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

· LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

· LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

· LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

· LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

IV. Нов повик: ХОРИЗОНТ 2020: социо-економско и културно промена во контекстот на четвртата индустриска револуција - дигитализација во музеи (Рок: 11/1/2021) 

https://tinyurl.com/y5twwy23  

V. Специфичен договор за грант Европската микропроцесорска технологија со ниска моќност за 2020 година  (Рок: 12/01/21)  https://tinyurl.com/h2020-JTO-12-1-21

 

VI. Соработка на Европските музеи и простор за иновации (Рок: 12/1/2021) https://tinyurl.com/h2020-eumuseums-12-1-21

 

VII. Ноќ на европските истражувачи (Рок: 12/1/2021) https://tinyurl.com/h2020-msca-nights-21-1-21

Објавуваме 11 повици за грантови за мали и средни претпријатија и за стартапи, кои се регрант програми на H2020 или на други Европски проекти. Поместуваме и еден предзвик. Ова е листата која е отворена сега за отворени конкурси од неомеври 2020 до март 2021:

1. НОВ повик на DEMETER проектот на H2020 -  РАЗВОЈ на предлог проекти од мали и средни претријатија и стартапи за интероперабилна технологија во областа на Агри и прехранбениот сектор (Рок: 18/11/2020) https://h2020-demeter.eu/wp-content/uploads/2020/09/Guidelines-for-Applicants.pdf

2. НОВ повик: Водечки главен проект за Графен – 3 (Рок:27/11/2020) https://graphene-flagship.eu/news/Pages/Expression-of-Interest-SafeGraph.aspx

3. НОВ повик: Мрежа за европски јазик -  (Рок:30/11/2020) https://www.european-language-grid.eu/open-calls/open-call-2/

 

4. НОВ повик:Партнерства за патеки кон високото образование и ангажман во науката во регионалните групи на отворено школување (Рок:1/12/2020) https://www.phereclos.eu/2020/09/29/call-for-transnational-education-mentoring-partnerships/

 

5. НОВ повик: Федерација за дигитални иновативни центри (DIH) за прифаќање на големи дигитални технологии од страна на европските мали и средни претпријатија (Рок:15/12/2020) https://digifed.org/open-calls/

6. НОВ повик: AdditiveManufacturABLE за адитивно произведени производи (Рок:31/12/2020) https://www.amable.eu/calls

 

7. НОВ повик: Инкубатор за преносливост на податоци и услуги (Рок:12/01/2021) https://dapsi.ngi.eu/

 

8. НОВ повик: Европски акцелератор на кластери за дигитализација на циркуларната економија низ клучните сектори во развој (Рок:14/01/2021) https://digicirc.eu/open-calls/

 

9. НОВ повик: HPC (High-performance computing ) иновации за европски мали и средни претпријатија (Рок:27/01/2021) https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/

 

10. НОВ повик: Самоодржливи прекугранични кориснички експерименти за кибер-физички систем за градење капацитети меѓу заинтересирани страни во Европа (Рок:1/03/2021) https://smart4all-project.eu/

 

11. НОВ предизвик: можност за финансирање од Иновативниот производствен центар за соработка и истражувања (Рок: отворен) https://www.imcrc.org/apply-now/

 

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија приредуваме листа на 16 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

1.Предизвик Д-награда (D-Prize) финансира пилот-проекти кои пошироко дистрибуираат релативно ефтини производи и услуги во борбата против сиромаштијата. (Рок:

 08/11/2020 (редовен рок) https://d-prize.org/

​​

2. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иновативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

3.Универзитетот во Делавер - Дијамантски предизвик за претприемачи од средните училишта (Рок: 08/01/2021) https://diamondchallenge.org/competition/

4. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија

(Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

5. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) —  - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен) https://www.ftpf.org/apply

6. Фондација Конрад - Предизвик „Дух на иновации“ 2020-2021 година е светски натпревар за млади на возраст од 13-18 години за создавање комерцијално одржливи производи или услуги за решавање на прашања за глобална одржливост. (Рок: 06/11/2020)

https://www.conradchallenge.org/conrad-challenge

7. Нов предизвик: REIMAGINE CHARITABLE GIVING CHALLENGE (Рок:6/11/2020)

https://www.openideo.com/challenge-briefs/reimagine-charitable-giving-challenge

8. Меѓународна награда принц Талал на програмата за развој на Арапскиот залив - Предмет на меѓународната награда „Принц Талал“ во 2020 година е „Елиминирање на гладот, обезбедување безбедност на храна и подобрена исхрана и промовирање на одржливо земјоделство“. (Рок: 15/12/ 2020). Деталите овде: https://agfund.org/

 

9. IDEX акцеларторска програма за АКТИВНИ ВЕШТИНИ за развој на кариерата во социјалното претпријатија (Рок: 15/11/2020)

https://www.idexaccelerator.com/idex-app-info

 

10. School Enterprise Challenge - меѓународната деловна програма за училишта.(Рок:20/11/2020) https://www.schoolenterprisechallenge.org/

 

 

11. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

12. USAID - развој на иновативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иновативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иновативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

13. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -

GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

14. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: отворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

15. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/

16. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок: отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

​За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (155 евра од учесник за два дена обука + 0.5 денови менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти до 40% . Видете повеќе овде: https://goo.gl/forms/UOeotPVh3JW0MXkI3

2. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз основа на взаемно договорен број на денови на пишување и консултантски надоместок / ден); и

3. ДОГОВОР за АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

 

Повеќе информации можете да добиете на www.proefekt.mk. Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ Иново, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk