top of page

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ Грант конкурси од различни области 
ec.jpg
56e66f785bf92.png
Picture1_edited.jpg

ПРОЕКТОРАТ 

грант конкурси од различни области

Програмата Хоризонт Ебропа
Социјални претријатија

Мај 2022 година

1. Програма за грантови на Фондацијата Ехага, краен рок: 20-мај-22 мај http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/tidplan.shtml

2. IPA II: Поддршка за регионални и тематски мрежи во Западен балкан и турција и поддршка за проекти за унапредување на соработката меѓу граѓаните на Србија и Косово, Краен рок за аплицирање: 24 мај 2022 година. Линк: https://tinyurl.com/wb-regional

 

3. Euromed- повик 1 проекти за управување. Kраен рок за аплицирање: 24 мај 2022 година. Линк: https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/  

 

4. Нов европски баухаус: повик за кокреирање на јавен простор. Краен рок за аплицирање: 29 мај 2022 година. Линк: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/

5. Нов европски баухаус повик за предлози за активности за вклучување на граѓаните. Краен рок за аплицирање: 29 мај 2022 година. Линк: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/

Јуни 2022 година

1. Меѓународен Вишеградски фонд - Вишеград + грантови Рок: 1 јуни и 1 октомври, https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/ 

2. Централно Европската иницијатива – ЦЕИ  Повик за финансирање на предлог проекти за 2022,

краен рок: 13-Јуни. https://application.cei.int/application/kep-2022/

3. Повик на EU за кофинансирање информации и мерки за обука за работничките организации за 2022 година. Kраен рок за аплицирање: 1 јуни 2022 година. Линк: https://tinyurl.com/workers-org

4. Програма за конкурентност и претпријатија на COSME: Eразмус за млади претприемачи. Краен рок за аплицирање: 8 јуни 2022 година. Линк: https://tinyurl.com/cosme-june22

5. Трошоци за трансакции за поддршка на посредници за социјални финансии (esf-2022-soc-fin) како дел од програмата за вработување и социјални иновации ESF+ EaSI. Kраен рок за аплицирање: 14 јуни 2022 година. Линк: https://tinyurl.com/esf- п-јуни

6. Меѓународниот фонд за културна различност на УНЕСКО за 2022 година, со конкурс за грантови (Рок: 15/06/2022). Повеќе на овој линк: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

7. Спенсер фондација: Програма за големи истражувачки грантови, Рок: 15/06/2022 https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant

8. Односи работодавач-вработен и социјален дијалог: повикот на EU за поддршка на социјалниот дијалог во 2022 година, рок за аплицирање: 30 јуни 2022 година. Линк:https://tinyurl.com/esf-plus-22

Грант-конкурси со постојано аплицирање

1. ФОНД L'ORÉAL за поддршка на проекти за помош на жените во ранливи ситуации, Рок: Отворено, https://www.loreal.com/en/news/commitments/supporting-highly-vulnerable-women/

2. The National Geographic Society неколку конкурси- (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

3. Open Technology Fund - Повик за апликации за неколку нивни фондови (Рок: отворен) https://guide.opentech.fund/

4. Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на луѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

5. Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://www.democracyendowment.eu/en/apply-for-support.html

6. Повик:Повик на The Rapid Response Fund за поддршка на организации, активисти, новинари и други поборници на човекови права кои се соочуваат со дигитални напади и итни случаи од разни видови (рок: отворен) https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/apply/  

​​

Апликации со крајни рокови по јули 2022

 1.Повик на канцеларијата Public Affairs Advisor (PAA) at the U.S. Mission to NATO (USNATO)  „  Public Diplomacy 

     Small Grants Program“ (Рок: 1/08/2022) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=335257

 2. Повик на УСАИД: Critical Infrastructure Cybersecurity (CIC) Annual Program Statement (APS) (Рок: 18/08/2022)           https://tinyurl.com/usaid--cic-aug-2022

3. Спенсер фондација: Програма за мали истражувачки грантови, Рок: 9/08/2022,         https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

 4. Повик на BCSDN „Ад-хок грантови за поддршка 2022 година“ (Рок: 1/09/2022) 

     https://tinyurl.com/bcsdn-ad- hoc-grants-22

 5.. ​Повик на УСАИД:Higher Education for Leadership, Innovation, and Exchange (HELIX), A New Partnerships 

        Initiative (NPI) (Рок: 02/04/2023) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=macedonia

  6. Повик на УСАИД: YouthPower 2 (YP2) Annual Program Statement (APS) (Рок:29/03/2023) 

       https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=macedonia

Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

Клучна акција 1

 1. Еразмус акредитации во стручното оброзование, училишно образование и образование на возрасни (Рок: 19/10/2022)

 2. Еразмус акредитации во областа на младите (Рок: 19/10/2022)

 3. Мобилност на поединци од областа на младите (Рок: 4/10/2022)

 4. DiscoverEU Акција за вклучување (Рок: 4/10/2022)

 5. Виртуелни размени на терен за високото образование и млади (Рок: 20/09/2022)

 

Клучна акција 2

 1. Партнерства од мали размери во областа на училишното образование, стручното образование и обука, образование на возрасни и млади (Рок: 4/10/2022)

 2. Центри за стручна извонредност (Рок: 7/09/2022)

 3. Еразмус+ Академии за наставници (Рок: 7/09/2022)

 4. Сојузи за иновации (Рок: 15/09/2022)

 5. Напредни проекти (Рок: 15/03/2022)

Апликациите за конкурсите кои се аплицираат во националните агенции можат да се најдат на следниот линк: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications, а сите кои се аплицираат до EACEA во Брисел, на https://tinyurl.com/erasmus-plus-2022 

16 активни конкурси за грант во рамките на Креативна Европа меѓу кои:

 1. Филмови во движење, краен рок: 05 јули 2022

 2. ТВ и онлајн содржини Краен Рок: 20 септември 2022 година

 3. Пазари и вмрежување, Краен Рок: 28 јуни 2022 година

 4. ВЕСТИ-Новинарски партнерства, Краен Рок: 07 септември 2022 година

 5. Тираж на европски книжевни дела, Краен Рок: 31 мај 2022 година

 6. Европски VOD (Video on Demand) мрежи и оператори, Краен Рок: 02 јуни 2022 година

 7. Лабораторија за иновации, Краен Рок: 07 септември 2022 година

 8. Мрежи на европски кина, Краен Рок: 28 јули 2022 година

 9. Агент за продажба на европски филм, Краен Рок: 14 јуни 2022 година

 10. Европски развој на група на проекти, Краен Рок: 08 септември 2022 година

 11. Европски ко-развој, Краен Рок: 08 септември 2022 година

Овие повици за грант од Креативна Европа ќе ги најдете на следниот линк: https://tinyurl.com/creative-europe-calls-2022

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (од 170- 250 евра од учесник за обуки од 2 - 5 дена обука + 0.5-1 ден менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти од 10 до 35% . Пријавете се на следниот линк: https://forms.gle/CC9jyYmF8s182QQF9 

 

2. ГРАНТ АКАДЕМИЈА - 5-8 недели грант академија за пишување проекти со вкупно 16 сесии + 5 менторски сесии (вкупно 55 часа работа или 8.5 консултантски денови). Котизација 39.950 мкд, за рано пријавување и 29.990 мкд  Пријавување на https://tinyurl.com/letna-grant-akademija-2022  

3. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ - Доколку имате потреба од експертиза за развој и пишување на предлог проекти за грант и подготвување на целокупната документација за аплицирање во програмата Хоризинт Европа, следете го овој линк и одредете ја соодветната грант програма : https://tinyurl.com/grant-proposals-writing

4. МОНИТОРИНГ НА ПОВИЦИ и АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект. Пријавете се за оваа услуга на следниот линк: https://tinyurl.com/monitoring-na-grantovi

Повеќе информации можете да добиете на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk

Еразмус + 2022
Акцелераторски програми
 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • LinkedIn - White Circle
bottom of page