ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
ПРОЕКТОРАТ ЗА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2021

Двобројот август -септември 2021 на ПРОЕКТОРАТ со 365 активни конкурси за грант поддршка!

GRANT (1).png

Во двобројот август-септември на ПРОЕКТОРАТ, што преставува 46 издание на овој единствен преглед на повици за грант поддршка во Македонија, претставуваме 365 отворени конкурси со линк до проектната документација. Во него се преставени 25 активни конкурси од различни донаторски програми (IPA II/III, амбасади, други донаторски агенции, регрант програми,),13 грант програми на Erasmus+ и 22 на Креативна Европа за 2021 година и 299 конкурси на Horizon Europe.

Објавуваме и 13 повици за грантови за социјални претпријатија и како и награди/предизвици за иновациите. Ќе може да се видат и уште 15  повици за мали и средни претпријатија и за стартапи. 

​Другите сервиси на ПроЕфект за развој и спроведување предлог проекти (експертско пишување на проекти и Обуки за подготовка на предлог проекти за грант поддршка) можете да ја видите на крајот на овој преглед! 
 
Ова е актуелната листа со повици за доделување грантови во рамките на овој преглед:

1.Повик ГЕФ за 2 рунда на $10M Предизвик за адаптациска иновација  (Рок:22/08/2021) https://www.thegef.org/documents/call-proposals-challenge-program-adaptation-innovation-second-round

​​​2.Повик CERV: Повик за кофинансирање на мерката „Мрежа на градови“ за 2021 година (26/08/2021) https://tinyurl.com/cerv-network-of-cities-2021

3.Повик CERV: Повик за кофинансирање на мерката „Збратимување на градови“ за 2021 година (26/08/2021) 

​​​

4.Повик за предлоg проекти на Фондот за соработка на ЦЕИ 2021 година (Рок: 1/09/2021) https://www.cei.int/news/9096/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2021-now-open

 

5.Повик за проекти за поширокиот регион Преспа-Охрид (Алб и Мк) (Рок: 3/09/2021) https://www.cepf.net/grants/open-calls-for-proposals/2021-mediterranean-basin-small-grants-PONT

 

​6.Global Digital Democracy Challenge for Creative Minds (Up to 10,000 USD) (Рок: 6/09/2021) https://www.seedstars.com/community/entrepreneurs/programs/digital-democracy/

 

7.Нов Повик за предлог проекти за заштита и унапредување на правата на детето (CERV-2021-CHILD) (Рок: 7/09/2021) https://tinyurl.com/cerv-1509-child

8.Подобро подготвени регионални и локални власти за да се прилагодат на климатските промени (Рок: 14/09/2021)  https://bit.ly/3w3GgP4

​​

9.Jack Kimmel International Grant Program (Рок: 15/09/2021) https://treefund.org/researchgrants/kimmel

 

10.Safe Arborist Techniques Fund Grant Program (Рок: 15/09/2021) https://treefund.org/researchgrants/safearborist

11. Tree and Soil Research Fund Grant Program (Рок: 15/09/2021) https://treefund.org/tree-and-soil-research-fund-grant-program

 

12. Повик за доставување проекти за  „Grant for the Web (Рок: 15/09/2021) https://www.grantfortheweb.org/  

 

13.Повик на EУ ИПА: Грантови за граѓанско општество за поотпорно и кохезивно општество во РС Македонија (Рок: 27/09/2021) https://bit.ly/3jbCHSy

 

14.Повик: Европска единица за солидарност за 2021 годинa (Рок: 05/10/2020)  https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_en

​​

15.БТД: Поддршка на „Западен Балкан 6“ за зајакнување на слободата на медиумите и борба против домашно и родово насилство (Рок: 15/10/2021) https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based

16. Повик за предлог проекти  Dream Building Fund на GSD  (Рок: 21/10/2021) https://ittffoundation.org/programmes/tt-dream-building/call-for-project-2022-dream-building-fund-powered-by-gsd

​​17.Повик: BCSDN Повик за предлог проекти за грантови за адхок поддршка (Рок: 31/12/ 2021) http://www.balkancsd.net/bcsdn-announces-a-call-for-proposals-for-ad-hoc-support-grants-2/

18.Invivo Quest: Програмата за иновации InVivo за забрзување на технолошките и еколошките транзиции во АгФуд за надминување на предизвиците на климатските промени додека го хранат светот! (Рок: Отворен) https://www.invivoquesteurotour2020-2021.com/

​​​​​

19.The National Geographic Society неколку конкурси- КОВИД-19 Фонд за далечинско учење за итни случаи за едукатори (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​​

20.The National Geographic Society неколку конкурси- - Фонд за итни случаи КОВИД-19 за новинари (Рок: отворен) https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/

​​​​​

21.OTF Повик за апликации за Фондот за прототип на заедницата (Рок: отворен) https://www.opentech.fund/funds/community-prototype-fund/

​​​​​

22.Повик на Јапонска амбсада во Скопје за активистички и проекти за безбедност на луѓето ( Grass Roots and Human Security Projects (GGP)) (Рок: отворен) https://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

​​​​​

23.Повик - предлог проекти на ЕЕД (The European Endowment for Democracy) (Рок: Отворен) https://goo.gl/spQWLR

​​​​​

24.Повик:Повик на The Rapid Response Fund за поддршка на организации, активисти, новинари и други поборници на човекови права кои се соочуваат со дигитални напади и итни случаи од разни видови (рок: отворен) https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/apply/  

25.Балкански фонд за демократија (Balkan Trust for Democracy) – Поддршка за земјите од Зашаден Балкан 6 за јакнење на медиумсите слободи и борба против домашно и родово базирано насилство (Рок: 15/10/2021) https://www.gmfus.org/support-western-balkans-6-strengthening-media-freedom-and-fighting-domestic-and-gender-based?fbclid=IwAR3gs2ULfboRJU9Ck75ugh_sUSufaCT-LTAvVSyBX5qTKK4SZNESv8gn0aQ

 

26. Повик на канцеларијата Public Affairs Advisor (PAA) at the U.S. Mission to NATO (USNATO)  „  Public Diplomacy Small Grants Program“ (Рок: 1/08/2022) https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=335257

 

27.Повик на УСАИД: Critical Infrastructure Cybersecurity (CIC) Annual Program Statement (APS) (Рок: 18/08/2022)  https://tinyurl.com/usaid--cic-aug-2022

28.Повик на УСАИД:Higher Education for Leadership, Innovation, and Exchange (HELIX), A New Partnerships Initiative (NPI) (Рок: 02/04/2023) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=macedonia

 

29.Повик на УСАИД: YouthPower 2 (YP2) Annual Program Statement (APS) (Рок:29/03/2023) https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=macedonia

 

​​​​​Програмата Еразмус+ на ЕУ поддржува проекти, партнерства и настани во областа на образованието, обука, млади и спортот, ги има следните отворени повици:

​​​

1. Еразмус+ Акредитација во областа на младите (Рок: 31/12/2021) 

Повеќе на следниот линк: 

​​​

I. Клучна акција 1 (КА1) - Мобилност за учење на поединци:

  1. Мобилност на поединци од областа на младите (Рок: 5/10)

  2. Младинско учество (Рок: 5/10)

  3. Еразмус акредитации во стручно образование и обука, училишно образование и образование за возрасни  (Рок: 19/10) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en

  4. Повик на Еразмус за Центри за стручна извонредност (рок: 7 септември 2021) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/centres-vocational-excellence_en

​​

​II. Клучна акција 2 (КА2) - Соработка меѓу организации и институции

​​

​5. Партнерства од мал обем во областа на

Училишно образование (Рок: 3/11)

6. Партнерства од мал обем во областа на Стручно образование и обука

 (Рок: 3/11)

7. Партнерства од мал обем во областа на Образование на возрасни

 (Рок: 3/11)

  1. Партнерства од мал обем во областа на Млади (Рок: 3/11)

9. Центри за стручна извонредност (Рок: 07/09)

10.  Еразмус+ Академии за наставници, (Рок: 07/09)

​11. Алијанси за иновации - Сојузи за образование и претпријатија (Рок: 07/09)
​12. Алијанси за иновации - Алијанси за секторска соработка за вештини (спроведување на „нацрт“) (Рок: 07/09)

 

​​

​Повеќе за сите овие повици на Еразмус+ можете да дознаете во програмскиот водич:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_en.pdf

​​​​

​​​

Креативна Европа- Култура,  Креативна Европа- Медиуми, Креативна Европа- интерсекторски, со отворени 22 повик за грантови:

1. Платформи за поддршка за промовирањe на надоаѓачки уметници (Рок: 26/09/2021)

​ 

2. Дистрибуција – Селективна Шема (24/08/ 2021)

​ 

3.Европски Фестивали (Рок: 24/08/2021)

4.Пазари и вмрежувања (Markets and Networking ) (Рок: 24/08/2021)

5.ТВ и онлајн содржини (TV and online content) ) (Рок: 25/08/2021)

 

6.Европски развој на групни проекти ( European Slate Development) – (Рок: 25/08/2021)

 

7. European Cooperation projects Large ((Рок: 07/09/2021)

8. European Cooperation projects Small Scale ((Рок: 07/09/2021)

9. European Cooperation projects Medium Scale ((Рок: 07/09/2021)

10. Негување на европските медиуми  на таленти и вештини (Fostering European media talents and skills (Training Initiative)) (Рок: 25/08/2021)

11. Pan-European cultural entities (Рок: 26/08/2021)

12. Circulation of European literary works (Рок: 30/09/2021)

 

13.Развој на публика и филмско образование (Audience Development and Film education) (Рок: 5/10/2021)·   

 

14.Лабораторија за иновации  ( Innovation Lab) (Рок: 5/10/2021)·   

 

15.Европски VOD (Video on demand) мрежи и оператори (European VOD networks and operators) (Рок: 5/10/2021)·   

 

16.Развој на Европски копродукциски проекти (   European Co-development) (Рок: 17/11/2021)·   

 

17.Иновативни алатки и деловни модели (Innovative tools and business models) (Рок: 24/08/2021)

 

18.Талент и вештини (Talent & Skills) (Рок: 26/08/2021)

 

19.Вести-Новинарско партнерство (NEWS-Journalism partnerships) (Рок: 26/08/2021) 

 

20. European Networks of Cultural and Creative Organisations (Рок: 26/08/2021) 

Сите повици на Креативна Европа ќе можете да ги најдете на следниот линк: 

Дополнително   грант конкурси за поднесување предлог проекти кои е отворени во рамките на Horizon Europe - Рамковната програма за истражување и развој на ЕУ, каде имаме над 200 конкурси од новата Хоризон Европа 2021-2017  (За кои ќе Ви треба најaва со EU Login):      

​​

​ 

1.Технологии за берба и складирање на енергија (Рок: 22/09/ 2021) https://tinyurl.com/he-harvesting

2. Повик за финансирање НА ERC за веќе воспоставени истражувачи за 2021 година (Рок: 31/08/ 2021) 

3. Проекти за иновативно решение што ќе овозможи следење на сите трговски товарни возови, од сите железнички претпријатија, опфаќајќи ја целата европска мрежа (Рок:21/09/2021)  https://tinyurl.com/he-trains

​​​​

4. EIC Transition Open 2021 (Рок:21/09/2021) https://tinyurl.com/he-eic-transition

​​

5. Награда ЕИЦ Хоризонт за „Гориво од сонцето: вештачка фотосинтеза“ (Рок: 6/10/2021)  https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun https://tinyurl.com/he-award-fuel-sun

​​

6.5 повици на Хоризонт Европа - Поддршка во истражување и иновации во областа на безбедноста (Рок: 23/11/2021):  https://tinyurl.com/horizon-eu-se

 

7. 13 повици на Хоризонт Европа - Безбедна, паметна и отпорна мобилност и транспорт на луѓе и стоки (Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-mobility

​​

8. 18 повици на Хоризонт Европа за зголемување на учеството и зајакнување на европската област за истражување WIDERA

(Рок: 19/10/2021)  https://tinyurl.com/horizon-eu-widera

9. 17 повици на Хоризонт Европа за дигитални и надоаѓачки технологии за промовирање на конкурентноста и поддршка на европскиот зелен договор (Рок: 21/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-digit-green

​​

10. 17 повици на Хоризонт Европа Поддршка на двојната Транзиција кон зелена и дигитална економија (Рок: 23/11/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-transition

11. 17 повици на Хоризонт Европа Чисти и конкурентни решенија за сите начини на транспорт (Рок: 23/11/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-transp

​​

12. 7 повици на Хоризонт Европа за Промовирање на интеграцијата во светот што се менува

(Рок: 7/10/2021)  https://tinyurl.com/HORIZON-EU-TRANSFORM

13. 5 повици на Хоризонт Европа за ефикасна, одржлива и инклузивна употреба на енергијата - 01

(Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horizon-eu-energy-use

​​

14. 5 повици на Хоризонт Европа за Развој, консолидација и оптимизација на европската инфраструктура за истражување, одржување на конкурентноста на европската инфраструктура за истражување на глобално ниво

(Рок: 19/10/2021)   https://tinyurl.com/horon-eu-infra

​​

15. 4 повици на Хоризонт Европа за Истражување и иновации во областа на културното наследство и културната и креативната индустрија (Рок: 07/10/2021) https://tinyurl.com/horizon--eu-heritage-cult

​​

16.. 4 повици на Хоризонт Европа за Зајакнување  на сајбер безбедноста (Рок: 21/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-cyber-sec

​​

17. 4 повици на Хоризонт Европа за Одржливо, безбедно и конкурентно снабдување со енергија(Рок: 19/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-sust-energy

18. 2 повици на Хоризонт Европа за поддршка на зајакнување на истражувачката инфраструктура (Рок: 23/11/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-reasarch-infrast

19. 2 повици на Хоризонт Европа за ПОДДРШКА НА ТРАНЗИЦАТА ВО КЛИМАTСКО-НЕУТРАЛНИ И ПАМЕТНИ ГРАДОВИ (Рок: 14/09/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-tran-smart-cities

​​

20. 10 повици на Хоризонт Европа за Чиста животна средина и нула загадување (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horizion-eu-clean--env

​​

21. 5 повици на Хоризонт Европа за заштита и промовирање на демократијата (Рок: 07/10/2021) https://tinyurl.com/horizo n-eu-democracy​

22. 7 повици на Хоризонт Европа за борба потив болестите (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-fighting-diseases

23. 9 повици на Хоризонт Европа за циркуларна економија и биоекономијата (Рок: 06/10/2021)

https://tinyurl.com/horizon-eu-circ-economy

24. 10 повици на Хоризонт Европа на тема земја, океани и води (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horizon-eu-land-oceans

25. 19 повици на Хоризонт Европа на тема фер, здравa и пријателскa храна за животната средина (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-food

​​

26. 19 повици на Хоризонт Европа на тема биодиверзитет и екосистеми во Европа (Рок: 06/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-biodiversity

​​

27. 21 повици на Хоризонт Европа на тема дигитализирана, енергетска ефикасна и издржлива европска индустрија (Рок: 23/09/2021)   https://tinyurl.com/horiz-eu-digit-industry

​​

28. 24 повици на Хоризонт Европа на тема развој на етички и фокусирани на човекот дигитални и индустриски технологии

 (Рок: 21/10/2021)    https://tinyurl.com/horiz-eu-ethical-digit-tech

​​

29. 28 повици на Хоризонт Европа на тема Иновативно управување, следење на животната средина и дигитални решенија за поддршка на европскиот зелен договор  (Рок: 6/10/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-sup-green-deal

30. 4 повици на Хоризонт Европа на тема одржување на здравјето (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-maintain-health

​​

31. 3 повици на Хоризонт Европа на тема Обезбедување пристап на иновативно, одржливо и квалитетно здравје (Рок: 21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-acssess-2-health

32. 3 повици на Хоризонт Европа на тема ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕ, Рок: (21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-env-health

​​

33. 3 повици на Хоризонт Европа на тема АЛАТКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЈА ЗА ЗДРАВО ОПШТЕСТВО, Рок: (21/09/2021) https://tinyurl.com/horiz-eu-tools-health-soc

​​

34. 3 повици на Хоризонт Европа на тема КОНКУРEНТНА ЗДРАВСТВЕНA ИНДУСТРИЈА АЛАТКИ, Рок: (21/09/2021)  https://tinyurl.com/horiz-eu-compet-health-ind

​​

35. 2 повици на Хоризонт Европа на тема Работа со засегнатите страни на културното наследство  Рок: (07/10/2021)  https://tinyurl.com/horiz-eu-stakeh-cult-heritage

​​

ПОВЕЌЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИОТ ПРИЛОГ ЗА ХОРИЗОНТ ЕВРОПА КОНКУРСИТЕ ЗА ГРАНТОВИ ЗА 2021  ТУКА

Објавуваме 15 повици за грантови за мали и средни претпријатија и за стартапи, кои се регрант програми на H2020 или на други Европски проекти. Поместуваме и еден предзвик. Ова е листата која е отворена сега за отворени конкурси до јуни 2021:

​​

1.Google for Startups Accelerator: Europe (Рок: 23/08/2021)  https://www.campus.co/emea/accelerator/

2.Повик за апликации за климатска акција 2022 Accelerator Grants (Рок: 31/08/2021) https://bit.ly/3iFCOXj

 

​​

3.Techstars Smart Mobility Accelerator (Рок: 6/10/2021) https://www.techstars.com/accelerators/smart-mobility

 

4.Одржлив екосистем за усвојување, ширење и трансфер на решенија за нови електрони (Рок: 31/08/2021)  https://smartees.eu/open-call-smartees2/

 

5.Инкубатор на доверливи екосистеми за споделување податоци на B2B на МСП кои соработуваат поврзани со центри за дигитални иновации (Рок: 06/09/2021)  https://i4trust-open-call.fundingbox.com/

 

6.Кон климатско паметно одржливо управување со земјоделски почви (Рок: 07/09/2021) https://ejp-soil.ptj.de

 

7.SMART4ALL -Самоодржливи прекугранични кориснички експерименти за кибер-физички систем за градење на капацитети меѓу европските заинтересирани страни  (Рок: 15/09/2021)  https://smart4all-2nd-ftte.fundingbox.com/

 

8.Нови синџири на вредности во индустријата зајакнати од мали летачки објекти  ( Рок: 22/09/2021)  https://www.ufoproject.eu

 

9.Зајакнување на платформата AI4EU со унапредување на интелигенцијата за набљудување на земјата, иновациите и усвојувањето ( Рок: 30/09/2021) https://ai4copernicus-project.eu/open-call-info/

 

10.Techstars Smart Mobility Accelerator  (Рок: 6/10/2021) https://www.techstars.com/accelerators/smart-mobility

 

11.ФИТР: Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации “ (Рок: 15 октомври 2021) https://fitr.mk/komercijalizacija2021/  

12. Повик за иновации во медиумите, вклучувајќи  eXtended Reality (Рок: 21/10/2021) https://bit.ly/3iTLGrg

 

13.Отворен иновативен програм на Касперски (Рок: 1/12/2021) https://www.kaspersky.com/blog/open-call-b2c-solutions-for-future/

​14. Предизвик: можност за финансирање од Иновативниот производствен центар за соработка и истражувања (Рок: отворен)   ​

https://www.imcrc.org/apply-now/

​​​

15. WBIF грантови/инвестиции во удели на компании во областите енергија, животна средина, социјала, транспорт, дигитална инфраструктура, како и инфраструктурни проекти за развој на приватниот сектор (Рок:  отворен (за годишни или двогодишни предлог проекти) https://wbif.eu/about/how-apply-wbif-grant

​​​

​​​​

Во делот на поддршки за социјалните претпријатија како и на иновациите приредуваме листа на 13 конкурси за грант поддршка и т.н. предизвици.

​​ 

1.TREE Fund — Funding for Arboriculture and Urban Forestry  (Рок: 15/09/ 2021) https://treefund.org/researchgrants/kimmel

 

2.Empower a Billion Lives — Solutions to Energy Poverty (Рок: 31/10/ 2021) https://empowerabillionlives.org/compete/

 

3.Schlumberger Foundation — Funding for Women in PhD and Postdoctoral Studies (Рок: 05/11/ 2021) https://www.fftf.slb.com/

​​

​4. НОВ Повик:IUCN и UNEP - Глобална адаптација заснована на екосистем (Рок: 30/08/2021) https://globalebafund.org/how-to-apply/  

​5. Глобалниот фонд за иновации (ГИФ) - предлог проекти за иативни и економични решенија кои се однесуваат на кој било голем предизвик за развој (вклучувајќи енергија, пристап до вода, земјоделство и риболов) во која било земја или во повеќе земји од светот во развој. (Рок: отворен) https://www.globalinnovation.fund/apply/steps/understanding-the-application-process/

​6. Фондација Draper Richards Kaplan - почетна поддршка за социјални претпријатија (Рок: отворен). https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/submit-an-application/

​​

7. Фондација за садење овошни дрвја (Fruit Tree Planting Foundation) - Помош за овошни насади. FTPF нуди саден материјал и техничка помош за воспоставување овошни насади што ќе се користат за добротворни цели. (Рок: отворен)  https://www.ftpf.org/apply

​​

8. The Development Related Infrastructure Investment Vehicle  (Инвестициско возило за инфраструктура поврзано со развојот) (DRIVE) е програма на холандска поддршка за инфраструктурни проекти во областите на вода; клима; безбедност на храна; и сексуално и репродуктивно здравје и права. (Рок: отворен) https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/how-apply-drive

​​

9.USAID - развој на иновативни вложувања (DIV). DIV спонзорира развој на иативни вложувања (ДИВ) за идентификување, развој, тестирање и размерување на иативни пристапи во развојот. (Рок: отворен) https://www.usaid.gov/div

​​

10. Глобален фонд за фондации во заедницата (Global Fund for Community Foundation -GFCF прифаќа концепти насочени кон зајакнување и поддршка на приодите за филантропија во заедницата. (Рок: отворен) https://globalfundcommunityfoundations.org/what-we-do/grants/apply-for-a-grant/

​​

11. Вода за сите (Aqua for All) - пристап до вода и санитарии - Има за цел да го олесни одржливиот пристап до вода и санитарии и затоа бара концептни белешки за решенија за предизвиците со вода. (Рок: oтворен) https://aquaforall.org/news/apply-now/

12. Корпоративна фондација ENGIE - Грантови за подобрен пристап до енергија од загрозените заедници. (Рок: отворен) https://fondation-engie.com/soumettre-un-projet/  

​​

13. Фондација Soest Third World Group - Проекти за развој од мал обем за вода, земјоделство, аквакултура и други потреби на многу сиромашните. (Рок:отворен) https://www.derdewereldgroepsoest.nl/dwgs25/index.php/project-application.html

​За да бидете поуспешни во добивањето грант поддршка, пријавете се навреме на некој од следните термини на онлајн Обуката за пишување на предлог проекти од ЕУ и други донатори, во организација на ПРОЕФЕКТ кои можете да ги најдете на овој линк: https://forms.gle/F13bGBN6CNTSuqp89

​​

УСЛУГИ ЗА ПРОЕФЕКТ за пишување на предлог проекти:

1. ОБУКИ ЗА ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (од 170- 250 евра од учесник за обуки од 2 - 5 дена обука + 0.5-1 деи менторска поддршка. Во периодов имаме и онлај Обуки и големи попусти од 10 до 35% . Видете повеќе овде: 

2. ГРАНТ АКАДЕМИЈА - 7-9 недели грант академија за пишување проекти со вкупно 18 сесии + 5 менторски сесии (вкупно 45 часа работа или 7.5 консултантски денови). Котизација 34.500 мкд   

3. КОНСУЛТАНТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ (врз оса на взаемно договорен број на деи на пишување и консултантски надоместок / ден); и

4. МОНИТОРИНГ НА ПОВИЦИ и АУТСОРСИНГ НА ПИШУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И МЕНАЏИРАЊЕ ПРОЕКТИ меѓу ПроЕфект и Вашата организација. Со потпишувањето договор, Проефект се обврзува за мониторинг на грантови, пишување предлог проекти, спроведување на дел на консултантските и други задачи во реализацијата на добиениот проект.

Повеќе информации можете да добиете на . Исто така можете да се јавите во ПРОЕФЕКТ, на мобилен 070 355 095 или да испратите е-мејл на: info@proefekt.mk

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • LinkedIn - White Circle