ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
Business consulting logo

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

НАЦРТ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИТЕ ДВЕ ГОДИНИ НА ХОРИЗОНТ ЕВРОПА 

Pathfinder, кој финансира проекти кои ветуваат развој на радикално нови технологии, ќе додели грантови до 3 милиони евра, што е помалку од 4 милиони евра во Хоризонт 2020. Во меѓувреме, програмата за поддршка на МСП, „EIC Акцелераторот“, ќе продолжи да обезбедува мешани финансии, микс на откуп на удели  и грант финансирање.

НАЦРТОТ ОВДЕ (на англиски)

Првите повици за проекти за грантови за напредни истражувачи се планираат на 20 мај, според нацртите пронајдени на Интернет. Во меѓувреме, Грантовите за синергија за тимови на научници кои решаваат сложени проблеми нема да бидат достапни оваа година, но најверојатно ќе продолжат во 2022 година.

ФИНАЛНАТА ВЕРЗИЈА ОВДЕ (на англиски)

Овој нацрт од септември предводува шеснаесет повици за истражување планирани во периодот 2021-2022 година на шест теми: превенција на болести; врските помеѓу животната средина и здравјето; дигитални алатки за здравје; справување со различни болести; зајакнување на системите за здравствена заштита; и поддршка на здравствените индустрии во Европа. Во 2021 година, се планира по еден повик за секоја од шесте теми.

НАЦРТОТ ОВДЕ (на англиски)

4. КУЛТУРА, КРЕАТИВНОСТ И ИНКЛУЗИВНО ОПШТЕСТВО

Новиот кластер за поддршка на истражување и иновации во креативните индустрии ќе финансира три насоки на истражување во следните две години: демократија и управување; Европско културно наследство и културни и креативни индустрии; и социјални и економски трансформации.

НАЦРТОТ ОВДЕ.

5. ГРАЃАНСКА БЕЗБЕДНОСТ НА ОПШТЕСТВО

Нацрт програмата открива дека ќе има повици за истражување на подобра заштита од криминалот и тероризам; ефективно управување со надворешните граници; заштита на инфраструктурата; сајбер безбедност; отпорност на катастрофи; и зголемување на влијанието на безбедносното истражување и иновации.

НАЦРТOT ОВДЕ.

 

6. ДИГИТАЛЕН, ИНДУСТРИСКИ И ВСЕЛЕНСКИ КЛАСТЕР

Овој нацрт на 440 страници ги опишува деталите за петнаесет големи истражувачки повици насочени кон овозможување поврзување на дигиталните транзиции и развојот на стратешката автономија на Европа.

Комисијата има шест цели за кластерот: лидерство во климатски неутрални синџири на индустриска вредност; зголемена автономија во клучните синџири на вредности; дигитален суверенитет; безбедна и подвижна економија на податоци; глобални вселенски инфраструктури; и создавање технологија насочена кон човекот.

НАЦРТOT ОВДЕ.

 

7. КЛИМА, ЕНЕРГИЈА И МОБИЛНОСТ

Активностите во овој кластер ја поддржуваат имплементацијата на Парискиот договор и Целите за одржлив развој на Обединетите нации. Нацртот од ноември 2021 покажува дека зелената агенда ќе биде поддржана преку повици во шест области: климатски науки и одговори на климатските промени; меѓусекторски решенија за зелената транзиција; одржливо, безбедно и конкурентно снабдување со енергија; ефикасна, одржлива и инклузивна употреба на енергија; чисти и конкурентни решенија за сите начини на транспорт; и безбеден, еластичен транспорт и услуги за паметна мобилност за патници и стока.

НАЦРТOT ОВДЕ.

 

8. ХРАНА, БИОЕКОНОМИЈА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Во 2021 и 2022 година, можеме да очекуваме 19 повици во седум различни области во овој кластер, почнувајќи од биодиверзитетот и услуги на екосистемот до дигитални решенија за поддршка на зелениот договор.

Првите повици за секоја од седумте теми треба да започнат на 15 април, а финансирањето се очекува да дојде до скоро 900 милиони евра, според нацртот.

НАЦРТ ОВДЕ.

 

9. СВРЗНИ ТЕМИ: ПРОШИРЕНО УЧЕСТВО

Целта на програмата за проширување е да ги зајакне резултатите од истражувањето во регионите на ЕУ кои заостануваат. За да го направите ова, Комисијата ќе започне три линии на дејствување: подобрување на вмрежувањето помеѓу истражувачите во земјите што се шират и нивните колеги во водечките земји за истражување и развој; пресврт во трендот на одлив на мозоци и поттикнување на циркулацијата на мозоци; и зајакнување на Европскиот истражувачки простор.

 

НАЦРТ ОВДЕ.

sturctureheu.png