ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈА НА
 +389 70 355 095​
info@proefekt.mk
Business consulting logo

ПРОЕФЕКТНО ДО ГРАНТОВИ

И ДО ВЕШТИНИ ЗА ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

НАЦРТ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИТЕ ДВЕ ГОДИНИ НА ХОРИЗОНТ ЕВРОПА 

Pathfinder, кој финансира проекти кои ветуваат развој на радикално нови технологии, ќе додели грантови до 3 милиони евра, што е помалку од 4 милиони евра во Хоризонт 2020. Во меѓувреме, програмата за поддршка на МСП, „EIC Акцелераторот“, ќе продолжи да обезбедува мешани финансии, микс на откуп на удели  и грант финансирање.

НАЦРТОТ ОВДЕ (на англиски)

Првите повици за проекти за грантови за напредни истражувачи се планираат на 20 мај, според нацртите пронајдени на Интернет. Во меѓувреме, Грантовите за синергија за тимови на научници кои решаваат сложени проблеми нема да бидат достапни оваа година, но најверојатно ќе продолжат во 2022 година.

НАЦРТОТ ОВДЕ (на англиски)

Овој нацрт од септември предводува шеснаесет повици за истражување планирани во периодот 2021-2022 година на шест теми: превенција на болести; врските помеѓу животната средина и здравјето; дигитални алатки за здравје; справување со различни болести; зајакнување на системите за здравствена заштита; и поддршка на здравствените индустрии во Европа. Во 2021 година, се планира по еден повик за секоја од шесте теми.

НАЦРТОТ ОВДЕ (на англиски)

sturctureheu.png